Året 2020 präglades starkt av pandemin. Inte sedan finanskrisen 2010 har Sverige haft så stor arbetslöshet, och det är främst de unga som drabbats. Akademiker är inget undantag. Akavias undersökning ”Efter examen” visar på en nedgång i antalet nyexaminerade som har fått anställning efter examen. 
– Men vi befarade att det skulle vara värre, säger Felix Ulfenstedt, utredare på Akavia.

Våren 2021 uppgav 74 procent av alla tillfrågade i undersökningen att de hade fått fast hel- eller deltidsanställning efter examen. 

”Arbetsmarknaden är generellt god för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer”, sammanfattar Felix Ulfenstedt undersökningen.  Det är dock en nedgång på sex procent jämfört med den senast jämförbara undersökningen 2019, förklarar han. 
– Vi kan se att det gick lite snabbare för folk att komma ut i arbete före pandemin och att studenter nu upplever att det är svårare att etablera sig.

Läs också: Så får du rätt ingångslön 2022

Undersökningen visar också att det har blivit vanligare att läsa vidare på högre nivå. 20 procent svarade att de har valt att läsa vidare efter examen, 5 procent av dem för att de inte hade fått jobb.  Endast 5 procent av dem som deltog i undersökningen svarade att de var arbetslösa.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Enligt undersökningen är kontakter en av de viktigaste ingångarna till fast relevant arbete efter examen. 23 procent av dem som deltog svarade att de har fått kännedom om sin nuvarande anställning genom just kontakter.
– Det visar hur viktigt det är att redan under studietiden bygga upp sitt kontaktnät, säger Felix Ulfenstedt och pekar på viktiga ingångar:

Felix Ulfenstedt– Den naturliga kontakten med arbetslivet som uppstår genom praktikplatser, sommarjobb, extrajobb och gästföreläsare är oerhört viktig. Årets undersökning visar att 57 procent av de tillfrågade inte hade tillräckliga möjligheter till praktik, säger han. Han kan se att det är en pågående trend.
– Ja, dessvärre, det är något som vi kan se över tid, och dröjer sig pandemin kvar så är jag rädd att det kan fortsätta, säger han.

Trots nedgången jämfört med 2019 ligger nyexaminerade akademiker fortfarande högt i sysselsättningsgrad.
– Ja, det är fortfarande ett bra resultat. Det lönar sig att ha akademisk utbildning, säger Felix Ulfenstedt. Läs om ingångslöner

Abelone Tischbein Madsen

Abelone Tischbein Madsen, teamledare för studentverksamheten på Akavia, håller med: 
– En akademisk utbildning ger en bra grund för arbetslivet. Våra medlemsgrupper är efterfrågade och våra undersökningar visar dessutom att många får ett jobberbjudande redan innan de har tagit examen. Då är det en fördel att samtidigt vara medlem i Akavia, och kunna ta del av vår rådgivning och våra förmåner, säger hon.

Läs också: Så får du första jobbet som nyexad

Abelone Tischbein Madsen berättar att de studenter hon möter inte är oroliga för framtiden utan är trygga med att de har några års studier framför sig.
– Men det är farligt att ta det för lugnt, säger hon och betonar vikten av att tidigt under utbildningen få arbetslivserfarenhet och skapa ett relevant nätverk.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

– Inte bara genom praktikplatser och extrajobb, utan en sak många ofta glömmer är ju studiekamraterna.
Både de du studerar tillsammans med, men framför allt de i årskurserna över dig som kommer ut i arbete tidigare, kan vara viktiga när du tar examen, säger hon.

Abelone Tischbein Madsen träffar många studenter som andas ut efter att ha kommit in på utbildningen de har drömt om.
– Det är så lätt att slappna av och tro att det är långt kvar till examen, men mitt råd är att under första terminen komma in i studielivet, men efter det börja fundera och bygga upp kontaktvägar till ditt drömyrke, säger Abelone Tischbein Madsen.

Till dig som studerar rekommenderar hon också att skapa ett konto på Linkedin, och här kan du som medlem i Akavia få individuell hjälp med hur du optimerar din profil. Håll koll på din bransch och följ företag som du vill arbeta på efter eller till och med under studietiden. Ett medlemskap i Akavia innebär att studenter får inspiration och kunskap, genom bland annat näringslivsbesök, nätverkande och expertstöd i samband med jobbansökan som cv-granskning och lönerådgivning. 

”Efter examen” besvarades av 2 157 nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, per­sonalvetare och kommunikatörer. 

Läs också: Så får du bästa villkoren som nyexad

Så har det gått för studenterna

71 av kommunikatörerna fick jobb genom praktik.

40 av juristerna fick jobb via annons på arbetsgivarens webbplats.

27 av ekonomerna fick jobb genom kontakter.

90 av personalvetarna fick jobb genom extrajobb.

38 av it-akademikerna fick jobb genom extrajobb, det vill säga jobb före examen.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.