Akavia bildades för tre år sedan – hur har förbundet utvecklats sedan dess?

– Det stämmer att Akavia bildades rätt nyligen, men vi har med oss de samlade erfarenheterna från Civilekonomerna och Jusek. Sammanslagningen av förbunden gjorde att det krävdes en del fokus på att hitta varandra och se hur den nya organisationen skulle dra största möjliga nytta av dessa samlade erfarenheter. Man kan säga att vi verkligen har formerat styrkorna och att det nu är dags att ta ytterligare ett kliv framåt.

Vad kan det innebära?

– Att det blir en fas framåt med mer av tillväxt och utveckling på olika fronter. Nu är grunden lagd och vi kan driva på ännu mer för att göra skillnad på allvar – på ett sätt som gynnar såväl våra medlemmar som en hållbar utveckling av samhället.

Hur menar du då?

 

”Våra medlemmar är en mycket viktig pusselbit i samhället”

– Låt mig ta ett exempel: just nu har vi ett jättestarkt fokus på årets tuffa avtalsrörelse. Våra medlemmar är en mycket viktig pusselbit i samhället, eftersom de bidrar starkt till bland annat ökad lönsamhet och bättre ekonomiska villkor i de organisationer där de arbetar. Detta, i kombination med den kunskap de har skaffat sig genom akademiska utbildningar, anser vi ska återspeglas i lönekuvertet. Samtidigt är våra medlemmar insiktsfulla och ansvarstagande, och är måna om att inte elda på inflationen.

Man kan alltså säga att det handlar om att agera hållbart?

– Exakt. Hållbarhet såväl på ett personligt plan som på organisations- och samhällsnivå. ESG-frågor och olika aspekter av hållbarhet är sådant som Akavia redan tidigare har arbetat mycket med. Det arbetet kommer att fortsätta i minst lika hög grad.

Ett av era mål framöver är att få fler medlemmar – varför är det viktigt?

– I grund och botten handlar det om att vi ska bli ännu mer relevanta i debatter och förhandlingar. En stor organisation gör sig lättare hörd, så är det ju. Vi ser det som att vi kan skapa individnytta genom kollektiv styrka.

Så fler medlemmar innebär helt enkelt en starkare organisation?

– Ja, så är det. Men det handlar inte enbart om storlek, utan i minst lika hög grad om engagemang. Redan i dag är en stor andel av våra medlemmar engagerade i förbundets frågor på olika sätt, men vi ser att den andelen kan växa. För engagemanget finns där ute, nu gäller det för oss att hitta sätt att kanalisera det.

Vad kan det innebära i praktiken?

– Det kan exempelvis handla om att bli förtroendevald och stötta våra andra medlemmar på sin arbetsplats. Samtidigt har en del medlemmar inte möjlighet att engagera sig i samma omfattning som andra, och vad de vill engagera sig varierar också mycket. Därför måste vi även lyfta fram de olika möjligheter som finns att arbeta med frågor i allt från professionsföreningar till tidsbegränsade fokusgrupper kring aktuella ämnen.

Men hur ska ni göra för att till att börja med få fler medlemmar?

– Våra medlemmar har aktivt valt oss för att vi kan leverera på de faktorer som medlemmen värdesätter. Det handlar till exempel om tillgången till tung expertis på kansliet i form av rådgivare och förhandlare men också vår inkomstförsäkring som är utvecklad efter våra medlemmars lönenivåer samt våra karriärtjänster där medlemmen enkelt får access till ett externt, kvalificerat bollplank att pröva sina resonemang med. Men man väljer också oss för att vi driver frågor som gör nytta för medlemmen, tack vare våra professionsexperter och sakkunniga. Vårt erbjudande är starkt och vässas hela tiden, men kännedom om Akavia är fortfarande låg. För att fler ska välja att ansluta sig till Akavia behöver potentiella medlemmar bli medvetna om att vi finns, vi behöver ta plats i människors medvetande och göra oss valbara. 

Och vad är det för medlemsnytta?

– Utöver tillgången till tung expertis, vår inkomstförsäkring och våra karriärtjänster handlar det även om exempelvis fantastiska nätverk och kompetensutveckling genom seminarier, möten och fördjupande artiklar. Men man väljer också oss för att vi driver frågor som är centrala i medlemmens yrkesliv genom professionsanalytiker och sakkunniga. Utöver det kommer den allt viktigare delen med individnytta genom kollektiv styrka som jag nämnde tidigare. Den som är medlem i Akavia bidrar till att utveckla och stärka ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, det gör medlemskapet meningsfullt och en känsla av sammanhang som många värdesätter.

Berätta något om vilka frågor ni kommer att prioritera framöver.

– Det har nästan blivit som att vi i samhällsdebatten och media ”äger” den högaktuella frågan om flexibla arbetsvillkor för ett mer hållbart arbetsliv, och det ägarskapet behåller vi gärna. Vi kommer att fortsätta värna om individens rätt till flexibilitet. I övrigt är exempelvis livslångt lärande och digitaliseringens effekter frågor som vi bevakar noga och har högt på vår agenda.

Även om alla medlemmar är akademiker, så är det en hel del som skiljer dem åt – hur ska ni göra för att tillvarata alla professioners intressen?

– Identiteten genom professionen är viktig för våra medlemmar, och jag känner att vi har en väl etablerad och väl fungerande organisation i det avseendet. Inte minst är de sju professionsföreningarna mycket värdefulla, eftersom de kan ha örat mot marken och bidra till att vi snabbt kan vara på bollen i de frågor som dyker upp inom respektive område.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.