Vi är många som från tid till annan frågar oss hur motivation och engagemang uppstår och vilka drivkrafter som finns. Inte minst gäller det för oss på Akavia som arbetar med arbetslivets villkor och att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.

Olika individer drivs av olika motiv. Drivkrafterna kan variera i olika skeden i livet och arbetslivet. En viktig fråga är då om det finns någon gemensam nämnare för oss alla, att man kan slå fast att just detta höjer motivationen? Vad är det som stimulerar oss? Är drivkraften medfödd? Kan du som individ själv utveckla din motivation, dina drivkrafter och ditt engagemang?

Frågorna är fler än svaren och motivation brukar delas upp i yttre och inre motivation.

Med inre motivation menas vår egen drivkraft, som grundar sig i våra psykologiska behov. Motivation kan komma från externa faktorer. För medlemmar i Akavia är det flexibla arbetet – självstyret – mycket viktigt. En god arbetsmiljö, som arbetsgivaren ytterst ansvarar för, hamnar också högt. Baserat på mina egna erfarenheter är självstyre och en god arbetsmiljö – där kompetens och samarbete värderas och arbetet tas tillvara – viktiga yttre faktorer som påverkar motivationen i positiv riktning.

De yttre faktorerna kan vi bara påverka till viss del. De inre faktorerna ligger däremot helt i våra händer. Jag har kommit fram till slutsatsen att vi behöver sätta vårt eget ledarskap i fokus. Vi måste kunna leda oss själva för att hitta våra drivkrafter.

Mitt recept är därför att ta regelbunden temperatur på hur drivkrafterna ser ut. Det kommer att förklara varför din motivation, ditt engagemang och dina drivkrafter ser ut som de gör just nu. Det är nödvändigt för att dra slutsatser och utvecklas. På köpet kommer du att utveckla dig inom ditt yrke och privat.

Det kan hända att temperaturen visar att dina drivkrafter förändrats och att du upptäcker att det är dags att gå vidare i din karriär. Och det kan väl aldrig vara fel, eller hur?

Läs också: Så funkar motivation