Inom stora delar av arbetsmarknaden enades parterna om utebliven lönerevision 2021 alternativt 2022. Därmed blir lönerevisionen 2020 desto viktigare eftersom det kan dröja 17 månader till nästa gång.
Det finns en viktig sak att notera i detta. Det är ordet ”kan”.

För Akavias löneavtal öppnar för lokala lösningar. Med det menas att det i sak inte finns några hinder för arbetsgivare och våra lokala förtroendevalda att enas om att ha en årlig lönerevision, detta eftersom Akavias löneavtal är byggda med grundidén att om det går bra för bolaget så ska det också gå bra för de anställda lönemässigt. Därför tror vi på Akavia att det finns arbetsgivare som också förstår vikten av att just belöna anställda för sin goda prestation, och det i relation till bolagets resultat.

Det blir också än mer relevant för dig som anställd att förbereda dig inför lönesamtalet som avser löne­revisionen 2020, eftersom det kan dröja till nästa gång. För dessa samtal finns jag och mina kollegor som är förhandlare på Akavia. Genom vår lönestatistik, som nu är uppdaterad med lönenivåer för dem som haft sin revision 2020, får du ett bra underlag för samtalet.

Det kan också vara värt att ta kontakt med Akavias rådgivande förhandlare som dagligen pratar lön med er medlemmar. Vi finns här för att ge dig det stöd och den kunskap som du behöver till ditt lönesamtal.

Bara för en vecka sedan fick jag återkoppling från en medlem som hade fått upp sin lön med 7 000 kronor mer än vad hon själv tänkt begära. Det är exakt så vi vill att värdet av medlemskapet i Akavia ska fungera. Du ska känna att du tjänar på det och att du är fullt rustad nästa gång du löneförhandlar.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön