Här hittar du innehållet ur nummer 11 av Akavia Aspekt, publicerat i mars 2022.

Vidga perspektiven med bubbelhoppning

Löneexperten förklarar: Så sätts din lön på tre nivåer

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

Utbildning för ett hållbart näringsliv

Löneförmåner – så bra är de

Människorättsjuristen Parul Sharma utmanar arbetslivet

Varning för oskäliga anställningsavtal

Stort behov av byråkrater framöver

Har man åsikter kan man också påverka

Är lönerna sämre i bemannings­branschen?

Vilka krav får ställas på mig som chef?

Måste jag gå med på provanställning?

Mentorprogram för alla medlemmar

Akavias chefsekonom bevakar frågorna som påverkar dig

Ska kollegan förhandla min lön?

Akavia Aspekt #11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Mattias Bardå

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.