Här hittar du innehållet ur nummer 13 av Akavia Aspekt, publicerat i augusti 2022.

Hon söker fler kvinnliga etiska hackare

Så kan VR ersätta videomöten

Psykologiskt ledarskap: Det behöver medarbetare med ADHD – och alla andra

Kompetensbehovet och invandrade akademiker

Trots stor brist på kvalificerad arbetskraft har många invandrade akademiker svårt att få jobb. Bland högutbildade flyktingar och anhöriginvandrare är det bara en av tio som efter sex år i Sverige har ett jobb som motsvarar deras utbildning – något som leder till mycket stora kostnader för det svenska samhället. Kartläggningen publicerades i augusti 2022.

Kompetensbehovet kan lösas med invandrade akademiker

Lee Wermelin: "Ett stort slöseri för samhället"

Fler skulle kunna få sin utbildning översatt

Fyra av tio utländska jurister fick jobb efter utbildning

Hon fick rätt jobb - tack vare sin mentor

 

Läs också: Så är det att vara mentor

Läs också: Adepter får råd av mentorer för att hitta jobb

Läs också: Mentorprogram för alla medlemmar

Datumet då du som kvinna inte längre får betalt för nedlagt jobb

Hon vill stoppa det ökande företagsspionaget

Generella råd 2022 för dig som vill skapa nätverk under studietiden

Så startar du en lokal fackklubb

Årliga löneförhandlingar är egentligen en löneavstämning

Vad är bäst? Individuell lönesättning eller kollektiv ersättning

Så förbereder du dig inför att ta ett chefsjobb

Han leder Sveriges näst största akademikerförening

Ge tjejer fonder i stället för smycken

Det här gör en sakkunnig på Akavia

Akavia Aspekt #13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Mattias Bardå

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.