För tre år sedan drog Metoo-rörelsen fram genom Sverige. Både okända och namnkunniga män, och kvinnor, pekades ut som förövare och ämnet sexuella trakasserier blev plötsligt okej att prata om. Men har Metoo verkligen lyckats förändra samhället och minskat antalet sexuella trakasserier i arbetslivet?

Akavias undersökning visar att tio procent av medlemmarna någon gång har upplevt sexuella trakasserier det senast året. Två procent av medlemmarna svarar att de själva ofta har blivit utsatta och tre procent har ofta sett andra bli trakasserade. Det är vanligare att se andra bli utsatta av kollegor, än till exempel av en chef eller en kund/klient.

– Som fackförbund vill vi ha nolltolerans för kränkningar och jobbar för att alla medlemmar ska ha en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier. Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra att det händer, och för tio procent av våra medlemmar har arbetsgivarna uppenbarligen brustit, säger Ulrika Husmark, analytiker på Akavia.

Akavias vd om kollektivavtalens betydelse

Bland kvinnor yngre än 30 år har tio procent ofta blivit sexuellt trakasserade. Lika stor andel svarar att de ofta har sett andra bli trakasserade. Motsvarande siffror för män är noll respektive en procent.

– Att så många som tio procent av våra unga kvinnor ofta utsätts för sexuella trakasserier är bekymrande, kommenterar Ulrika Husmark. Kränkningar i arbets­livet kan få stora konsekvenser både för individen, arbetsplatsen och samhället. Studier visar dessutom att självmord är dubbelt så vanligt bland personer som utsätts för sexuella trakasserier på jobbet.


FAKTA

  • Akavias undersökning besvarades av 3 252 personer.
  • Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen motverka sexuella trakasserier genom att kontinuerligt undersöka, analysera, åtgärda och följa upp kränkningar i verksamheten. Arbetet kallas för aktiva åtgärder.

Bland medlemmar som arbetar på advokat- och redovisningsbyråer har fyra procent själva utsatts för sexuella trakasserier och sex procent har sett andra trakasseras, jämfört med till exempel försäkringsbranschen som svarade noll respektive en procent på samma frågor.

– Det är först och främst arbetsgivarnas ansvar att förhindra kränkningar. Ett arbetsliv utan sexuella trakasserier ska inte vara en rättighet, det ska vara en självklarhet och något alla arbetsgivare borde prioritera, säger Ulrika Husmark.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.