Vad innebär din roll som förhandlingschef? 

– Modellen med en förhandlingsorganisation som inte är uppdelad efter sektor har varit en framgångsfaktor för Akavia under coronakrisen och den kommer jag att fortsätta vårda. Min roll är mer inriktad mot offentlig sektor, statlig och kommunal/regional sektor, och särskilt mot statlig sektor i mitt uppdrag som ordförande i Saco-S. 

Hur kommer ditt arbete att påverka medlemmarna?

– Inom Saco-S finns 19 medlemsförbund. I min roll som förhandlingsledare är det min uppgift att se till att alla 90 000 statsanställda medlemmars intressen tillvaratas. Akavia är det största akademiker­förbundet inom den statliga sektorn så det är klart att våra medlemmars villkor och behov kommer att spela stor roll i Saco-S dialog med Arbetsgivarverket. 

Intervju med Akavias pressansvarige om att lyfta fackförbundets frågor

Hur har coronakrisen påverkat ditt arbete?

– Avdelningens fokus och prioriteringar behövde ställas om snabbt för att möta medlemmarnas behov och cheferna behövde se till att förutsättningarna fanns för att Akavias medarbetare skulle kun­­na leverera på bästa sätt. Eftersom hela den svenska avtalsrörelsen skjutits upp har coronakrisen haft ytterligare påverkan på förhandlingsarbetet.

Hur kommer du att sätta din prägel på Akavias arbete?

– Jag har alltid varit road av, och haft förmågan att se, samordningsbehoven som finns i en organisation. Det var jag tydlig med från början: jag kommer att lägga mig i, jag kommer att ställa frågor, jag kommer att ha synpunkter och jag kommer inte bara att intressera mig för förhandlingsarbetet. Allt Akavia gör hänger ihop.  

Hur ser du på fackförbundens roll i dag?

– Fackförbunden utgör en del av den svenska modellen och utan medlemmar försvagas den delen av vårt system. Under coronakrisen har vi kunnat se hur parterna lyckats lösa utmaningar på arbetsmarknaden till både arbetstagares och arbetsgivares förmån. Vem skulle inte vilja vara med i ett sådant sammanhang? Dessutom innebär ju det individuella stöd man får som medlem en extra trygghet i arbetslivet och den lokala fackliga organisationen ger både gemenskap och sammanhang på arbetsplatsen. 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.