Aspekt

Råd och Tips

Jag ska leda förändringsarbetet –men riskerar mitt eget jobb

Publicerad

Du ska leda förändringsarbetet på din arbetsplats. Samtidigt som du ska vara lojal mot din arbetsgivare för att skapa en ny organisation så är risken stor att du behöver organisaera bort din egen tjänst. Hur ska du göra? Rådgivare/förhandlare Anna Westling svarar på en utmanande medlemsfråga.

Fråga:


Hej, jag arbetar i dag som verksamhetschef i en kommun. För drygt ett år sedan fattades det ett beslut om att genomföra en stor omorganisation som berör mer eller mindre hela kommunen.

Jag som chef ska leda förändringsarbetet tillsammans med mina medarbetare. En omständighet som gör det extra svårt för mig personligen är att det är mycket oklart vad som händer med mig i den nya organisationen.

Vissa chefstjänster är tillsatta men inte alla och jag har ännu inte fått något besked. Vilka råd kan Akavia ge mig?

 

Svar:

Hej, tack för din fråga. Det är bra att du hör av dig till Akavia.

Det finns mycket att säga om omorganisationer och hur det påverkar alla medarbetare.

Tyvärr är du inte ensam att uppleva att du i din roll som chef ska genomföra en omorganisation och stötta dina medarbetare samtidigt som du inte vet vad som kommer att hända med din framtida anställning.

Det viktiga är att du fullgör ditt uppdrag och om du inte redan har ställt frågan till din chef om hur arbetsgivaren ser på din framtid inom kommunen så måste den frågan ställas.

Vad är det som utlovas? Är det att du alltid kommer att ha en anställning som utlovas – eller vad?

Akavia menar att det i dessa situationer måste det finnas en tydlig plan hur arbetsgivaren kommer att tillsätta chefstjänster men även vad som händer om det inte går att hitta bra lösningar för både verksamheten och för cheferna.

Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv så är det viktigt att en chef är trygg för att kunna i sin tur fungera fullt ut i sin roll gentemot medarbetare och organisation.

Jag föreslår att du hör av dig till Akavia så kan vi bolla vilka möjligheter och vilket stöd du kan få från oss. Det kan uppstå ett läge där det blir tal om att skiljas åt. I den situationen kan vi bistå dig på det sätt som du önskar, att företräda eller som bollplank om du själv vill ha dialogen med din arbetsgivare.