Här får två frågor om provanställning svar från Akavias experter. Du får svar på om det är norm med provanställning samt om du kan avtala bort det.

Fråga: Jag står i begrepp att söka nytt jobb. Efter ett antal år på arbetsmarknaden ser jag mig som både kunnig och etablerad. Vid de jobbintervjuer jag varit på verkar dock provanställning vara norm. Det verkar osäkert att byta från en fast tjänst till en provanställning. Är provanställning norm numera?

Svar: Provanställning är relativt vanlig för arbetstagare i början av karriären, men förekommer ibland också för mer erfarna arbetstagare, exempelvis för att undersöka hur arbetstagaren fungerar i arbetsgruppen – alltså främst de personliga egenskaperna, men också själva yrkeskunnandet.

Catharina KlåvusDet finns inga rättsliga hinder mot detta. Jag skulle inte säga att provanställning blivit norm på så sätt att den har ersatt andra visstidsanställningar och tillsvidareanställningar.

Enligt lagen om anställningsskydd får provanställning som huvudregel pågå i högst 6 månader. Vissa kollektivavtal medger längre tid, men om tiden överskrids, utan att provanställningen dessförinnan avbrutits, övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Rena missbruk kan angripas rättsligt. Ett sådant missbruk kan vara om någon med många års yrkesverksamhet, vid en återanställning hos en tidigare arbetsgivare, endast erbjuds provanställning, trots att arbetsinnehållet är detsamma. Våra yrkeskategorier är typiskt sätt starka i förhandlingssituationen inför ett nytt arbete. De lämnar normalt sett inte en tillsvidareanställning för att byta till en provanställning och de har ofta flera alternativa presumtiva arbetsgivare, som erbjuder tillsvidareanställning som en självklarhet. Detta gäller även många nyutexaminerade. Många av våra medlemmar blir headhuntade och då är det inte heller kutym med provanställningar.

Provanställningar är inte enbart av ondo. I början av karriären kan en provanställning vara ett sätt att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Naturligtvis rekommenderar Akavia alla medlemmar att sträva efter att få en tillsvidareanställning.

Som medlem i Akavia har du tillgång till kvalificerade råd och tips när det gäller anställningsvillkor. Akavia kan hjälpa dig med vad du ska tänka på vid förhandlingar med en presumtiv arbetsgivare innan du träffar ett anställningsavtal. Du får då även rådgivning exempelvis om olika anställningsformer och dess konsekvenser, liksom lönerådgivning.

Läs också: Får chefen delegera arbetsmiljöansvar till dig?

Läs också: Finns en lag om arbetsbeskrivning?

Läs också: Säga upp sig: Vilken blir min sista anställningsdag?

 

Måste jag gå med på provanställning?

Fråga: Jag har arbetat på ett företag flera år och känner att det är dags att röra på mig. Det som hindrar mig från att ta steget vidare är att andra arbetsgivare verkar vara väldigt nitiska med att tillämpa provanställning. För mig känns det som ett otryggt alternativ att lämna en fast anställning för att gå ”på prov” eftersom jag vet att en provanställning kan avslutas ganska omgående. Har jag möjlighet att förhandla bort provanställningen eller är det bara att gilla läget och ta risken?

Läs också: Byta jobb? 6 tecken på att det kan vara dags

Svar: Det finns ingen lag som hindrar arbetsgivaren från att tillämpa provanställning när en ny tjänst ska tillsättas. Kollektivavtal kan däremot ställa striktare krav för när och hur provanställningar ska användas. Arbetsgivaren kanske har som standard att tillämpa det vid nyrekryteringar. Men det betyder inte att det måste gälla för just din del. Som namnet avslöjar är en provanställning i grund och botten till för att testa någon som är ”oprövad” på arbetsmarknaden.

Läs också: Kan man ha bättre villkor än vad kollektiavtalet ger?

Jenny Rosén, specialist, rådgivare och förhandlare på Akavia.

Även om intentionerna med provanställningen är att den ska gå över i en tillsvidareanställning är det, som du själv säger, en osäker anställningsform på så sätt att den kan avslutas utan närmare angivna skäl innan den går över till en tillsvidare­anställning. Det finns därmed all anledning att diskutera det faktiska behovet med en prövotid. Det är varken konstigt eller ovanligt att lyfta frågan till dialog när du har en kappsäck full av erfarenheter.

Läs också: Så slipper du ångest inför nytt jobb

Jag föreslår att du understryker din arbetslivserfarenhet och ber arbetsgivaren motivera varför de behöver pröva dig. Lyssna in argumenten och försök att bemöta dem med alternativa lösningar. Kanske kan ni komma överens om att du lämnar fler referenser? Det kan vara personer i olika befattningar som du arbetat med. Andra alternativ kan vara att låta blivande kollegor få intervjua dig eller att lämna arbetsprov som styrker dina färdigheter ytterligare.

Om du trots allt inte når framgång i dina försök kanske det kan vara möjligt att åtminstone avtala om en kortare prövoperiod, alternativ en längre uppsägningstid för prov­anställningen?

Texten har tidigare publicerats i tidningen Karriär den 31 oktober 2019 och skrevs av Jenny Rosén.