Fråga: Jag arbetar som första linjens chef på ett företag. Det pågår förändringar på företaget. Mycket bestäms på en högre nivå och min insyn är begränsad.

Min tanke har varit att, efter bästa förmåga, leda gruppen i de förändringar som vi befinner oss i. I förra veckan blev jag kallad till min chef som hade fått klagomål från både medarbetare och den lokala fackliga företrädaren.

Klagomålen handlar om att jag inte anses kommunicera förändringarna med min grupp, allt i lite svepande ordalag. Vid mötet framförde jag att jag skulle hantera situationen och reda ut vad som är problemet. Det lät på min chef som att det inte kommer att bli aktuellt utan att det är min chef som kommer att gå in i direkt dialog med min grupp.

Jag känner mig utlämnad och anser att jag inte får ta mitt ansvar. Hur ska jag agera? Håller jag på att förlora mitt jobb?

Läs också: Vad gäller vid omorganisation?

Svar: Akavia kan stötta dig som chefsmedlem när din anställning är i fara. Du skriver att den kritik som har riktats mot dig handlar om bristande kommunikation med din grupp, vilket gör det angeläget att du som chef får möjlighet att ta ditt ansvar även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Anna Westling är specialist, förhandlare och rådgivare på Akavia.

Det är viktigt att du kan leda gruppen i en förändring då det många gånger upplevs som stressigt och kan skapa ohälsa för dina medarbetare. Om du behöver stöd i denna dialog med din grupp bör du be om den hjälpen från din chef, alternativt från HR. Om din chef vill gå in i dialog med din grupp bör det ske tillsammans med dig, men återigen är detta en fråga som du får ha ett samtal med din chef om.

När det gäller din osäkerhet kring din anställning är det bra att känna till att du som första linjens chef omfattas av lagen om anställningsskydd, las. Det innebär att det måste finnas saklig grund för att du ska bli uppsagd. Jag vill i mitt svar inte gå händelserna i förväg. Min bedömning är att det ännu inte finns anledning att känna oro men det finns oklarheter som behöver redas ut.

Läs också: Uppsagd? Ett nytt jobb kan ge jackpott i lönekuvertet

Jag uppmanar dig att ha en fortsatt löpande dialog med din chef. Jag råder dig att kontakta Akavias medlemsrådgivning för att få en kontakt med en förhandlare/rådgivare som kan stötta dig i denna situation, agera som bollplank till dig och även biträda dig i förhandlingar som gäller dig, om du så önskar. 

Läs också: Måste jag förhandla om min egen tjänst?

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.