Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Råd och Tips

Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg från första dagen?

Publicerad

Vad kan din arbetsgivare ställa för krav på dig när du är sjuk egentligen? Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg från första dagen? Akavias specialister svarar på en medlemsfråga.

Enligt sjuklönelagen är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön från dag 2 till dag 14 vid sjukdom. Arbetsgivaren är dock enbart skyldig att betala sjuklön från åttonde dagen om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg.

Om det föreligger särskilda skäl kan arbetsgivaren själv bestämma att en viss arbetstagare ska vara skyldig att visa läkarintyg från första sjukdagen. En sådan begäran får inte avse längre tid än ett år och ska vara skriftlig. Särskilda skäl kan vara när det finns misstanke om bland annat missbruk eller om behov av rehabilitering föreligger. En arbetsgivare kan således inte slentrianmässigt begära intyg från första sjukdagen. Det är rimligt att arbetsgivaren står för kostnaden i det fall ett förstadagsintyg krävs in. 

Om arbetstagaren har godtagbara skäl att inte lämna läkarintyget kan dock arbetsgivaren ändå bli skyldig att betala sjuklön, exempelvis om sjukdomen är så allvarlig att man inte kan ta sig till läkaren.

Den här texten har tidigare publicerats i Civilekonomen 29 juni 2018 och skrevs av Karin Malmström.

Publicerad