Ekonomerna toppade Akavias lönestatistik år 2021 med en medianlön på 50 040 kronor och en övre kvartil på 65 000 kronor. Jurister och it-akademiker, för vilka den undre kvartilen på 42 910 kronor faktiskt slår ekonomernas 41 000 kronor, ligger dock inte långt efter.   

Nina Forssblad, specialist ekonomer och personalvetare på Akavia.– Ekonomer och jurister är de som ligger bäst till lönemässigt förutom it-akademiker, konstaterar Nina Forssblad, professionsanalytiker med särskilt ansvar för ekonomer och personalvetare på Akavia.

Men ekonomer kan jobba med så mycket och lönerna varierar kraftigt, beroende på sektor, bransch, geografiskt område, efterfrågan och egen erfarenhet och kompetens, understryker hon. 

Läs också: Så höga löner har ekonomer år 2022

Medianen dras upp av att många som är vd, försäljningschefer, finans- och ekonomichefer, marknadschefer och inköpschefer är ekonomer.

Internrevisor och auktoriserad revisor har båda hög lön

Även Key Account Managers tjänar bra med en median på över 62.000 kronor liksom internrevisorer och managementkonsulter som ligger på runt 60.000 kronor med affärsutvecklare och auktoriserade revisorer snäppet under. Bäst betalt är det i telekomsektorn, följt av försäkring och finans, it och industrin.

Läs också: Kvinnorna tar över vd-skapet inom revision

Vare sig du är nyexad eller vill vidare i livet finns det flera områden som det kan vara extra bra att satsa på om du vill utveckla din karriär och höja din lön, framhåller Nina Forssblad. 

– Det är stor efterfrågan på revisorer, redovisningsekonomer, complianceroller och inköpare. Här finns många jobb, tipsar hon. 

Årets statistik är inte lika fullständig som den brukar, då väldigt många inte haft lönerevision än eller haft det så sent att de inte kunnat rapportera, konstaterar hon.

Läs också: Krav från flera håll om att revisorer måste kunna hållbarhet

– Men ekonomerna brukar ligga bra ftill. En stor andel jobbar i privat sektor och har som regel bra löner. Många blir chefer, en del under en period – andra hela arbetslivet, och det påverkar förstås liksom att många har eftertraktade specialiteter, säger Nina Forssblad. 

– Medlemskåren är centrerad till storstäderna för det är där de flesta jobben finns. Lönen är ofta högre i storstadsområden, men det har också att göra med hur efterfrågad kunskapen är. Om du är verksam på andra platser i landet kan det vara så att du snabbt kan få en tjänst på en nivå som det skulle ta längre tid att nå i storstadsområdena.

Läs också: Högre lön i Stockholm eller Göteborg?

Vilket är ditt bästa lönetips?

– I mindre organisationer är det oftast inte lika många steg som i de större för att nå mer avancerade poster. I de större kan de däremot finnas fler spännande jobb att sikta på. I andra delar av landet är lönerna ofta lägre, men behöver arbetsgivare verkligen ha din kompetens kan de betala bättre.  

Medianen för ekonomernas ingångslön var 30 000 kronor.

Ekonomerna i lönetoppen

Ekonomerna toppar löneligan bland Akavias medlemmar.

(Kr)

Median 

Undre kvartil

Övre kvarti

Ekonom

50.040

41.000

65.000

It-akademiker

50.000

42.910

58.500

Jurist

48.000

38.500

63.000

Kommunikatör

44.600

37.600

54.000

Personalvetare

45.000

38.000

55.000

Samhällsvetare

44.270

37.400

51.666

Ekonomgrupperna som tjänar mest

VD:arna toppade bland cheferna och kundansvariga

 

Med chefer

 

Utan chefer

 

Vd

95.505

Key account manager

62.400

Försäljningschef

80.600

Revisor - intern

60.848

CFO/Ekonomichef/Finanschef

70.062

Managementkonsult

60.000

Marknadschef

69.921

Affärsutvecklare

57.900

Inköpschef

68.800

Revisor - auktoriserad

55.000

Branscherna som betalar bäst

Telecom betalar bäst. Här ligger medianlönen på knappt 63.00 kronor i månaden. 

 

Median, kr

Antal, st

Telecom

62.900

399

Försäkring

61.000

508

Finans

60.050

664

IT

56.625

1318

Industri

55.583

2602

Lägsta ekonomlönerna

  • Revisors- och ekonomiassistenterna cirka 30 000 kronor i månaden. 
  • Redovisningskonsult 35 000 kronor.
  • Marknadskoordinator 35 000 kronor.
  • Handläggare 34 950 kronor.
  • Ekonomiassistent 30 260 kronor.
  • Revisorsassistent 30 050 kronor.

Löneenkäten gick ut till Akavias medlemmar under oktober 2020 till januari 2021, totalt svarade 54% av medlemmarna på enkäten.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här