Här tipsar några av de tongivande aktörerna inom revision om vad du kan göra för att bli partner.

Det finns ingen check eller garantilista. Att bli invald som partner är en yttersta konsekvens efter en långsiktig karriär och bidrag till firmans utveckling på bred front, konstaterar Anna Pontén, HR direktör och partner på Deloitte.  

Det krävs ett brett perspektiv och långsiktighet i karriären. Som partner ska du bygga ett bättre och mer hållbart företag, vilket innebär att du ska ha som ambition att lämna över ett bättre företag än det du kliver in i, understryker hon.

Vilken är den vanligaste bakgrunden för en partner inom revision?

Det vanligaste är att du kommer från skolan och utvecklas inom firman, men du kan även ha jobbat inom industrin eller varit på en annan konsultbyrå. Som partner får du stort internt inflytande. När du blivit invald får du köpa aktier i firman och ta del av såväl vinster som förluster. När du slutar måste du sälja dem till inköpspriset.

Läs också: Revisionsbyrå med innovativt tänk

Den vanligaste resan börjar som relativt ung. Det gäller att bli riktigt duktig inom sitt område så att man är väldigt relevant på klientmarknaden och samtidigt utveckla ledaregenskaper.

Hur viktigt är nätverket?

Det krävs nätverk. Det bygger du från dag ett på firman. Det gör att det är svårt att byta mellan konsultbyråer. Vi kanske är ännu mer teamorienterade än någon annan bransch.   

Läs också: Så stärker du teamet

Många börjar inom revisionsbranschen direkt efter avslutade civilekonomstudier. En del skriver kontrakt redan under utbildningen, men många lämnar firmorna tidigt i karriären. 

Läs också: Så bygger du ditt personliga varumärke

Revisionsfirmorna är lite av plantskolor. För att gå hela vägen hos oss krävs att du är duktig på våra tjänster, duktig på att utveckla andra medarbetare och drivs av att hjälpa andra. Din främsta drivkraft är att se andra lyckas oavsett om det är kollegor eller klienter.        

Läs också: Revisorer måste kunna hållbarhet

Hur ser den typiska karriärstegen för att bli revisionspartner ut?

Det är 6-7 steg. Man börjar som assistent/ analyst/ associate. Efter några år kan man bli senior och efter ytterligare några år manager, därefter senior manager, director och till sist partner. Titlarna kan skilja sig åt på olika firmor. Det finns ingen automatik utan du måste hela tiden växa och utvecklas med en uttalad ledarroll och och en tydlig expertis inom ditt verksamhetsområde. 

Hur lång tid tar resan till att bli partner på ett revisionsföretag? 

Det kan ta 10-20 år att bli partner, beroende på hur din resa ser ut, takten i din utveckling, våra behov och vilka tjänster vi utvecklar. Nu är det stor tillväxt inom cybersäkerhet, hållbarhet och M&A. Så om du satsar på det är chanserna större.

Deloitte anställer cirka 300 ungdomar från universiteten varje år och väljer årligen in 5-10 nya partners. Av deras 99 partners är 32 procent kvinnor.   

Läs också: Fondförvaltare inom hållbarhet att mer eftertraktat

Det är stor personalomsättning i början av karriären, vilket är naturligt då det är första jobbet. De flesta som blir partners gör hela sin karriär hos oss, kanske med något avbrott ute i marknaden. Vi strävar efter relationen 40/60 på varje nivå åt något håll. Vi är det bolag av Big4, som har bäst jämställdhetsstatistik, men vi är inte nöjda förrän vi nått målet.       

Hur har utvecklingen på partnersidan inom revisionsbyrårer varit de senaste åren?

Vår ambition speglas i invalsprocessen. Vi har en väldigt fin kandidatpool och de senaste fem åren har vi tagit in 40 procent kvinnor. I takt med att fler män går i pension kommer andelen kvinnlig partners öka, spår Anna Pontén   

I talangpoolen är hälften kvinnor, berättar hon.

Det finns ett affärsvärde i öka jämlikhet. Vi ska vara trovärdiga och förstå kunderna. De vill se team med olika bakgrund. Något annat är otänkbart vid offertpresentationer idag.   

Läs också: Kostnaden för att bli störd på jobbet

Så vad är viktigast för att lyckas bli delägare i en revisionsbyrå?

Att förstå sin ledarroll och vilket inflytande partnerrollen ger, visa hur du kan skapa mervärde för firman, kollegor och klienter. Bli en förebild. 

Anna Pontén började på Deloitte 1999 efter att bland annat ha jobbat som ekonomichef på Astrazeneca och Stockholm Stad. Åtta år senare blev hon partner och 2011 HR-chef. 

Det är en del i vår strategi att man i alla roller ska ha god förståelse för klientverksamheten. Vi erbjuder kurser inom varje del vi verkar i och har egna ledarskapsutbildningar. Vi ser alla som börjar, alla coachas för att se att de är på spåret och vad som är nästa steg. Vi lägger mycket kraft på det men alla växer i olika takt. 

– Det krävs ett brett perspektiv och långsiktighet i karriären. Som partner ska du bygga ett bättre och mer hållbart företag, vilket innebär att du ska ha som ambition att lämna över ett bättre företag än det du kliver in i, understryker Anna Pontèn.

Partnerskapets innebörd 

Att bli partner betyder att du blir delägare i revisionsbyrån. Befintliga partners avgör vem som blir invald. Nya partners får köpa ett visst antal aktier i firman, som säljs tillbaka till inköpspriset när de slutar. Som partner får du del i såväl firmans vinster som förluster. Du sitter i firmans stämma och utser styrelsen.

Anna Pontens bästa tips för att nå partnerskapet på en revisionsbyrå

 • Var väldigt driftig. Ta många uppdrag. Driv dina frågor, men med helheten i sikte.
 • Var varsam så att du representerar firman på rätt sätt. Respektera regler.
 • Bygg långsiktiga relationer med kunder och ett starkt varumärke för bolaget.
 • Måna om kulturen och värderingar, bry dig om andra, visa respekt och var inkluderande.
 • I de flesta roller krävs internationellt fokus för att kunna leverera högkvalitativa tjänster .
 • Nätverka externt och internt, även internationellt. Var synlig socialt. Personlighet är viktigt .
 • Jobba med ett område du tycker är roligt och ha kul på jobbet. Då presterar du bättre .
 • Satsa på tillväxtområden, där är chansen att bli partner större.
 • Visa att du är affärsmässig och är intresserad av att utveckla dina medarbetare .
 • Visa att du förstår långsiktigheten i att vara ägare och att man inte snabbt går ur.
 • Visa väldigt stark dedikation till teamet och till firman.
 • Visa att du kan och vill bli partner, ta ansvar för hela affären och byråns utveckling.