När Handelsbanken presenterar sitt arbete med hållbara fonder är det några nya trender som vuxit sig allt starkare de senaste åren. Tidigare har fondförvaltare kunnat lägga huvudfokus på de bolag de investerar i och de marknader de verkar i. Men den senaste tiden med både klimateffekter, pandemi och krigsutbrott i Ukraina, och påföljande sanktioner mot Ryssland, har visat att perspektivet måste vidgas till att även omfatta geopolitiska faktorer.

Läs också: Ekonom - så får du drömjobbet

– Pandemin har delvis lett till nya konsumtionsmönster och beteenden, och den har också påverkat hur vi ser på hållbarhet, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder. Digitalisering, hälsovård och grön energi har blivit än mer angelägna hållbarhetsområden – och vi måste ständigt utvärdera och höja ribban för vilka bolag och lösningar som kan göra världen mer hållbar.

För att kunna mäta hur hållbarhets, och påverkansarbetet fortskrider har Handelsbanken Fonder tagit fram verktyg för att analysera det egna arbetet. Resultaten beskrivs ingående en hållbarhets och ägarstyrningsrapport och i en klimatrapport.

Läs också: Framtidens kompetenser för ekonomer

Några av åtgärderna har varit att att flytta passivt förvaltade fonder till index som följer Parisavtalets klimatmål.

– Det innebär att vi under året har allokerat om cirka 150 miljarder kronor i en mer hållbar riktning, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Ett sätt att snabbt nå mätbara resultat i hållbarhetsinvesteringarna vore att bara investera i bolag som har ett långt gånget klimatarbete bakom sig. Men på Handelsbanken Fonder tänker man lite annorlunda.

– Om vårt mål var det enda vi brydde oss om så skulle vi kunna välja att till exempel bara investera i bolag med ytterst låg klimatpåverkan. Men vi tror att vi gör störst nytta för klimatet genom att även finnas i andra bolag, och hjälpa dem att påskynda omställningsresan. Det arbetet kommer att synas i resultaten på lite längre sikt, men arbetet pågår varje dag, säger Aurora Samuelsson, hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder.

Handelsbanken Fonders Klimatrapport kan läsas här. 

Läs också: Så höga löner har ekonomer 2022