Med utgångspunkt i ett mord på Årstabron i Stockholm beskriver Lisa dos Santos i sin bok ”Älskade bror: En rapport från gängvåldets Sverige” de kriminella gängens värld, hur brottsligheten har förändrats, precis som åklagararbetet.

– Jag började som åklagare i en tid när vi på grova brott inte hade gängbrottsligheten som en huvudsaklig arbetsuppgift och har sett hur den har brett ut sig i samhället. Till slut kom jag till en punkt då jag ville skriva om det för att inte bidra till en normalisering i samhället.

Läs också: Juristen om vad som gäller för bisysslor 

Informerade du din arbetsgivare?
– Inte till att börja med. Först började jag bara skriva utan att riktigt veta vad det skulle bli. När det blev aktuellt med en eventuell utgivning begärde jag beslut om tillstånd för bisyssla. När det var bestämt att boken skulle ges ut kompletterade jag min begäran och beskrev mer i detalj vad boken skulle handla om. Jag fick tillstånd.

Finns det några etiska problem med att skriva om verkliga fall?
– Mitt fokus har inte varit att frossa i brott, utan att beskriva vårt arbete. Jag skriver inte om sådant som är under sekretess eller hänger ut människor på ett omdömeslöst sätt. Den jag lämnar ut mest är mig själv. Kollegor som jag beskriver har gått med på att medverka i boken. Boken är ett samtidsdokument som erbjuder vanliga människor inblick i vårt arbete och gängproblematiken.

Lisa dos Santos berättar att en handfull av hennes kollegor läste manuset innan det skickades till förlaget.

– Jag tycker att det är bra att ta hjälp av kloka kollegor, både som rådgivare och filter. Det är svårt att i förväg veta vilka synpunkter som kan komma. Jag har också stämt av med facket om var gränsen kan tänkas gå.

Vad anser Åklagarmyndigheten om att åklagare har bisysslor?
– Man har en restriktiv syn och är noga med att det inte ska uppstå förtroendeskada för myndigheten. Den enda bisyssla som jag har är mitt skrivande. Jag tycker att det är viktigt att man kan skriva om sitt arbete och sitt liv även om man arbetar på en myndighet, kanske särskilt då. Det finns saker som behöver skildras och berättas om.

Arbetsgivarnas inställning till bisysslor och vad som gäller

Nästan var femte Akaviamedlem har bisysslor, allt från biodling till kvalificerade ekonomiska och juridiska uppdrag. Vi reder ut vad som gäller och arbetsgivarnas inställning till bisysslor.

Juristen: "Det här gäller för bisyssla utanför jobbet"

Arbetsgivare om vad som gäller för bisysslor hos dem

Bisysslor: Åklagaren begärde tillstånd för att skriva bok

Skiljenämndsuppdrag – en omtvistad bisyssla

Så här arbetar SCC med skiljeförfaranden