Kommunikatörer är en yrkesgrupp som kan vara rätt känslig för osäkerhet på arbetsmarknaden, men den senaste tidens ekonomiska turbulens har ännu inte gett några synliga effekter bland Akavias kommunikatörsmedlemmar. Det konstaterar Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia, men tillägger direkt:

Ida Inga– Det är fortfarande en profession som präglas av att det är många som lockas till den, utan att det finns motsvarande behov på arbetsmarknaden. Det kan med andra ord vara fler som konkurrerar om de enskilda tjänsterna jämfört med hur det är i andra professioner, säger hon.

Läs även: Kompetensen som krävs av framtidens kommunikatör

När det gäller medianlönen så ligger kommunikatörer lägst bland Akavias professioner med 42.700 kronor. Närmast över ligger personalvetare med en medianlön på 47.000 kronor.

– En anledning till att det är en lägre medianlönenivå kan vara att det är relativt sett många yngre medarbetare bland kommunikatörerna, eftersom det framförallt på senare år har tillkommit många nyutexaminerade kommunikatörer på arbetsmarknaden, säger Ida Inga. 

Läs även: Växlande karriärprognos för jobb för kommunikatörer

När det gäller de olika sektorerna ligger medianlönerna rätt jämnt, med statlig sektor i topp på 43.500 kronor. För privat sektor ligger medianlönen på 43.000 kronor och för kommunalt anställda på 41.000 kronor.

I likhet med de andra professionerna är medianlönen i Storstockholmsregionen högre än på andra håll i landet och för just kommunikatörer är skillnaden extra tydlig. Medianlönen i Storstockholmsregionen är 47.000 kronor, Göteborg 40.000 kronor, Malmö-Lund 40.000 kronor, Mellan 38.115 kronor, Syd 37.600 kronor och Norr 36.394 kronor.*

Tittar man på de olika branscherna så är det ”samhällsskydd och rättsskipning” som ligger rätt tydligt i topp med en medianlön på 48.300 kronor. Därefter följer IT på 45.200 kronor och tjänstebranschen på 45.000 kronor. 

Läs även: Staten ger högre lön till komunikatörer

I botten ligger mediabranschen, med en medianlön på 34.000 kronor. Näst lägst medianlön bland kommunikatörer har den ideella sektorn med 39.000 kronor.

– Att media ligger så lågt är inte överraskande. Där är det en extra stor andel unga medarbetare, och det är dessutom som regel en rätt tuff konkurrens om jobben, vilket håller nere lönerna.

När det gäller det så kallade rålönegapet, det vill säga skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, går det att se en viss förbättring jämfört med tidigare år.

– Bland kommunikatörer är lönerna numera väldigt jämställda mellan män och kvinnor, och det är glädjande att se. Gapet visar sig vara mindre än 500 kronor när statistiken har justerats för bland annat åldersskillnader, säger Ida Inga.* Det här är den regionindelning som används i Akavias lönestatistik: 

Storstockholm: Stockholms län och några av de större kommunerna i Uppsala län.

Göteborg: De större kommunerna runt Göteborg, inklusive norra Halland.

Malmö-Lund: De större kommunerna i Skåne län.

Mellan: Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Dalarnas län (exklusive kommunerna ovan).

Syd: Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län och Västra Götalands län (exklusive kommunerna ovan).

Norrbottens län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.