Dataanalys, målgruppsanalys, mer kunskap i och om sociala medier och mer kriskommunikation är några ormåden som framtidens kommunikatörer måste kunna för att bli attraktiva för nytt jobb.

När Sveriges Kommunikatörer gjorde sin senaste kompetenskartläggning framkom det att dataanalys är det område där det är störst glapp mellan dagens kompetensnivå och det förväntade framtida behovet. 

Läs också: I framtiden måste kommunikatörer kunna tolka data

Andra mer specifika kompetenser som förväntas kräva extra hög kompetensnivå av kommunikatörer framöver är målgruppsanalys, sociala medier och sökordsoptimering.

Caroline Thunved

– Att arbeta djupare med målgruppsanalyser är en naturlig följd av det kommer allt fler verktyg som gör att det går att undvika att ”skjuta brett”, och istället arbeta mer effektivt med en högre träffsäkerhet i kommunikationen, Caroline Thunved, vd och generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer.

 

När det gäller sociala medier är det ett område som utmärker sig genom att vara i konstant förändring, och att det kommer hela tiden nya kanaler, användningsområden och beteenden.

– Men därmed inte sagt att man måste vara snabb med att haka på allt det nya, utan snarare att vara insatt i vad det innebär och göra en bedömning utifrån den egna strategin om det är något att satsa på just nu.

Kriskommunikation blir en allt hetare kompetens

Kriskommunikation är ett annat område där det förväntas en hel del högre kompetens framöver, jämfört med dagens kompetensnivå. 

– Det är något som alltid har funnits, men tidigare mer i bakgrunden. Nu rapporteras det mer om kriser, och det finns en beredskap på ett annat sätt än för bara några år sedan. Det handlar dels om de stora kriser vi har upplevt, men även om att digitaliserings utveckling har gjort oss sårbara – och att en attack kan drabba snabbt. Att vara proaktiv, och inte reaktiv, är något som även framtidens kommunikatörer får sträva efter.

Läs också: FHM-chefens råd efter kriskommunikationen under covid

Något som dagens kommunikatörer ser som en framtida utmaning är förväntningarna på att de ska skaffa sig rätt specialistkompetenser, samtidigt som de ska vara starka generalister. 

Vår kartläggning visar att det är fyra roller med olika kompetens- och ansvarsområden som kommer att vara relevanta att utgå från. Generalist är en av dessa roller, men det går även att fokusera på att vara innovatör, specialist eller analytiker.

De fyra framtida yrkesrollerna enligt Sveriges Kommunikatörer:

  • Generalisten – rådgivaren, förändringsledaren, verksamhetsutvecklaren och coachen. En kommunikatör som har god överblick och förståelse för flera områden och som kan driva effektiv förändring.
  • Innovatören – har kundförståelse, kan driva nya arbetssätt, kan skapa användarupplevelser och baserar det ofta på beteendevetenskap. Innovatören har en djupare kompetens och fokus på omvärlden, på behov hos kunder och användare, på affärsutveckling och tjänstedesign. 
  • Specialisten – producerar och distribuerar innehåll för olika plattformar och kanaler. Producenten kan vara en vass beställare eller bygga en egen förmåga att producera olika typer av innehåll. 
  • Analytikern – skapar förståelse för omvärldens påverkan, är inriktad på mätning av effekter och arbetar insiktsdrivet med stöd av dataanalys. Analytikern behöver kunna samla in, sortera och analysera datan, men även tolka och presentera den på ett tydligt, användbart sätt.

Läs också: Så stöttar du medarbetare under vintern

Mjuka värden ökar i attraktionskraft

Caroline Thunved vill även lyfta fram de mjuka värden som kan vara nog så viktiga i en yrkesroll, men som inte alltid kommer fram lika tydligt i undersökningsresultat. Några av de egenskaper som hon säger kommer att vara värdefulla för framtidens kommunikatörer är att vara förtroendeskapande, ha handlingskraft, agera nyfiket och att ha ett helikopterperspektiv.

Men det är två andra egenskaper hon understryker: emotionell intelligens respektive mod.

– Jag vet att det nästan har gått lite mode i att prata om emotionell intelligens, eller empati, men det är också en spegling av vår tid. Det är mycket oroligheter, och det finns starka tendenser till maktutövande på olika nivåer. Att vara snäll och kunna lyssna in kommer att värderas högt.

När det gäller mod ser hon att det något som behövs i olika sammanhang.

– Det handlar dels om att stå upp för dig själv och vara tydlig. Att kunna klargöra vad som är din roll och vilka förväntningar som du upplever är rimliga. Men sedan måste du som kommunikatör även ha mod att ”gå före”, eftersom kommunikation är en avgörande del av det förändringsledarskap som vi kommer att se mycket av.

Framtidens krav på kompetensutveckling - oavsett bransch