Nya lönesiffror från Akavia visar att medianingångslönen för kommunikatörer ligger på 28 000 kronor, vilket är den lägsta noteringen bland fackförbundets samtliga yrkesgrupper. Den rekommenderade ingångslönen för kommunikatörer är 30 900 kronor.

Läs om att löneförhandla här.

Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia, påminner om vikten av att förhandla om ingångslönen.

– Vi ser rekommendationen som en utgångspunkt för diskussionen om ingångslönen men det är också ett sätt att uppmuntra nyexaminerade kommunikatörer att löneförhandla inför det första jobbet. Det är viktigt att få en bra ingångslön eftersom detta enligt undersökningar kan vara svårt att ta igen längre fram.

Läs också: Kräv en ökad transparens till hur lönesättningen går till

Kollektivavtal ger ofta bättre lön för kommunikatörer

Sedan är det också viktigt att se till helheten i anställningsavtalet och inte bara till lönen, till exempel ifall arbetsgivaren har kollektivavtal som bland annat ger rätt till föräldralön och avsättningar till tjänstepension, berättar Ida Inga.

Ida Inga.– Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal behöver ingångslönen vara högre, säger hon.

Medianlönen för kommunikatörer uppgår till 41 900 kronor, enligt Akavias färska statistik. Detta är den klart lägsta siffran bland fackförbundets medlemsgrupper. En förklaring till den lägre medianlönen är att kommunikationsbranschen har påverkats av coronapandemin.

Läs också: Coronaeffekt på lönerna år 2021

– Kommunikationsbranschen drabbades hårt med både permitteringar och uppsägningar i början av pandemin och många lönerevisioner pausades under 2020. Vi kan se en återhämtning där vi förmodar att de som inte fick en lönerevision 2020 har kompenserats under 2021. Däremot kan vi se att de stora justeringarna på lön sker vid byte av tjänst och arbetsgivare. Att stanna i samma tjänst hos samma arbetsgivare ger inte samma påslag som vid byte av jobb, säger Ida Inga.

Högst lön för kommunikatörer i offentlig sektor 

Jurister, ekonomer och it-akademiker i privat sektor har ofta högre lön än samma yrkesgrupper i offentlig sektor. För kommunikatörerna gäller det omvända. Medianlönen för kommunikatörer i statlig sektor är 43 600 kronor, vilket kan jämföras med en medianlön på 41 000 kronor för kommunikatörer hos privata arbetsgivare. Ida Inga berättar att en vanlig yrkesbana för kommunikatörer ofta inleds i privat sektor, till exempel på en byrå eller marknadsavdelning. Därefter går många vidare till en myndighet eller kommun.

Läs också: Han lever som ekonomiskt fri

– Lönespridningen är större i privat sektor medan den offentliga sektorn har en högre andel seniora kommunikatörstjänster. Detta gör att medianlönen är högre för kommunikatörerna i offentlig verksamhet, säger hon.

Hur påverkas ens lön och löneutveckling av det lärosäte som man har utbildat sig på?

– Det är svårt att skilja lärosäten som en enskild faktor för lönen och löneutvecklingen. Generellt sett kan vi se att en akademisk utbildning lönar sig i form av livslöneutveckling och attraktivitet på arbetsmarknaden, särskilt under konjunktursvängningar, säger Ida Inga.

Geografiska skillnader i lön för kommunikatörer

Medianlönen för kommunikatörer i Storstockholm ligger på 45 000 kronor, vilket kan jämföras med medianlöner på cirka 36 000 kronor i norra och mellersta Sverige – en diger skillnad på 9000 kronor. I Göteborg är medianlönen 39 650 kronor för kommunikatörer.

– Många företag har sina huvudkontor lokaliserade i Stockholm, vilket kan bidra till en högre medianlön. Vi har sett att de stora lönesprången sker när man byter till en högre tjänst inom samma bolag eller går till en ny arbetsplats. I Stockholm finns ett större utbud av arbetsgivare att välja mellan vilket i sin tur får en effekt på medianlönerna.

Läs också: Ökat ansvar bör ge mer i lönekuvertet

Måste man då välja att bo i Storstockholm för att få en högre lön – hur kan man tänka?

– Jag tycker att man ska se till helheten. Visst är medianlönen högre i huvudstaden men där är också bostadspriserna och levnadskostnaderna högre och konkurrensen om jobben tuffare. Kommunikatörer som aktivt arbetar med sin kompetensutveckling och som har en nischad och efterfrågad profil kan också få en välbetald tjänst på annat håll i landet.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Läs om hur mycket andra professioner har i lön: