Medianlönen för kommunikatörer är 45 000 kronor. Bäst tjänar kommunikatörer inom it, 49 000 kronor. Lägst löner finns inom media med 35 500 kronor. Statligt anställda kommunikatörer tjänar mer än privatanställda, 45 900 kronor mot 45 000 kronor.

Medianlönen för kommunikatörer ligger enligt Akavias lönestatik för 2023 på 45 000 kronor, vilket innebär en ökning med 2 300 kronor jämfört med året innan. Det är den största ökningen av alla de sex professioner som förbundet representerar.

– Det är glädjande att kommunikatörernas löner börjar återhämta sig, efter att ha hamnat lågt under pandemin, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Ökningen innebär att medianlönen steg med 5,4 procent, vilket i praktiken innebär en svagt negativ reallöneutveckling – det vill säga att inflationen ”åt upp” hela höjningen.

– Så är det dessvärre inom alla våra professioner, och det gäller även de allra flesta löntagare i Sverige just nu.

Även om kommunikatörerna tagit ett lönemässigt kliv framåt, så ligger de fortfarande lägst bland Akavias medlemmar. Närmast ovan är personalvetare (48 700 kronor) och samhällsvetare (49 000 kronor).

– Lönenivån återspeglar att det här är en grupp där det är många som konkurrerar om tjänsterna. Då blir det svårt att förhandla sig till en högre lön, säger Ida Inga.

Det är dock stora skillnader mellan olika branscher. Kommunikatörer inom it ligger högst med en medianlön på 49 000 kronor, och media är även i år längst ned på listan med 35 500 kronor.

Ida Inga– It är en bransch där lönerna generellt ligger högt, och det märks då även hos kommunikatörerna. Lönenivån inom media präglas dels av att det är extra många som vill arbeta inom den branschen, och även av att det är en relativt sett stor andel juniora medarbetare där. Av förstajobben för nyutexaminerade kommunikatörer är ungefär var fjärde inom media.

Två andra branscher i den nedersta delen av löneligan är industri respektive handel, där medianlönerna i båda fallen har sjunkit en aning jämfört med föregående år.

– Inom industri kan statistiken påverkas om seniora medarbetare lämnat branschen och det är en högre andel juniora medarbetare. Och för handelns del kan det helt enkelt vara den utmanande konjunkturen som är den främsta förklaringen.

Statligt anställda kommunikatörer tjänar mer är privatanställda

När det gäller de olika sektorerna så är kommunikatörer den enda profession där medianlönen för medarbetare hos statliga arbetsgivare (45 900 kronor) är högre än motsvarande siffra för privat sektor (45 000 kronor).

– Det här kan mycket väl bero på att en del börjar sin karriär som kommunikatör i den privata sektorn för att sedan så småningom gå vidare till myndigheter och andra statliga arbetsgivare. Som mer senior kan man då begära en högre lön, säger Ida Inga.

Det är dessutom en större lönespridning i den privata sektorn, vilket exemplifieras av att kommunikatörer inom media har 28 procent lägre medianlön än de som jobbar inom it.

– Det går att hitta jobb med riktigt höga löner i det privata näringslivet, men det gäller samtidigt att se till helheten. Lönen är inte allt, för i vissa fall ligger den privata sektorn efter den statliga när det gäller förmåner och andra anställningsvillkor.

Exempelvis har alla statliga arbetsgivare kollektivavtal, medan det är något som inte är garanterat i det privata näringslivet.

– Ett kollektivavtal kan vara en värdefull trygghet. Men var och en måste göra sin egen bedömning av vad som känns viktigt. Huvudsaken är att man tänker på alla aspekter.

Stor löneskillnad för kommunikatörer i norr och söder

Medianlönerna för kommunikatörer i regionerna Syd respektive Malmö-Lund har ökat mer än i andra regioner (7,5 respektive 6,6 procent), men fortfarande är StorStockholm ohotad etta på den listan. Där ligger medianlönen på 48 900 kronor, närmast följt av Malmö-Lunds 43 700 kronor.

– Det är många företag och koncerner som har sina huvudkontor i och runt Stockholm, och dessutom är det ett stort antal myndigheter som är placerade där. Det gör det naturligt att lönenivån är högre än på andra ställen, säger Ida Inga.

I botten på regionlistan ligger Norr kvar, med medianlönen 37 388 kronor. Det innebär i praktiken att medianlönen i StorStockholm är nästan 31 procent högre än i Norr, vilket är ett större gap än i någon annan av Akavias professioner.

– Jag tänker att lönerna i region Norr borde börja klättra uppåt snart, med tanke på att de stora industrisatsningarna kommer att behöva en hel del seniora medarbetare inom många områden.

Rekommenderad lön för nyutexade kommunikatörer är 34 500 kr

Akavias rekommenderade ingångslön för en kommunikatör är 34 500 kronor år 2024. Detta är en ökning med 6,5 procent, och därmed den största procentuella ökningen bland professionerna.

– Precis som för medianlönen hos de redan yrkesverksamma är det ett tecken på kommunikatörernas villkor har börjat återhämta sig efter pandemin, säger Ida Inga.

Hur viktigt det är att löneförhandla och lämna ett eget löneanspråk i samband med en anställning blir tydligt i en undersökning från Akavia. Där framkommer det att den som har haft ett löneanspråk – som är rimligt och välmotiverat – i genomsnitt fått 1 700 kronor mer i lön än den som har tagit det som erbjudits.

– Det är bra att ha en hög ingångslön eftersom det ofta är mycket svårt att ”komma ikapp” i framtida löneförhöjningar. Man kommer lite på efterkälken med en låg ingångslön.

Samtidigt påpekar Ida Inga återigen att man inte får missa att se helheten i anställningsvillkoren – och att man ska vara noga med att stämma av om arbetsgivaren har ett kollektivavtal.

– Det är viktigt att se till att få fullgod ersättning om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen. Kontakta gärna oss på Akavia för att få råd om vad som är rimligt att förvänta sig.

Läs också: Så funkar reallöner - experten förklarar

Läs också: 6 steg till högre lön när du byter jobb

Läs också: Experterna om fem kniviga lönedilemman