Enligt Akavias nya löneundersökning, som gjordes mellan oktober och januari, ligger medianlönen för samhällsvetare på 44 500 kronor – vilket är den tredje lägsta siffran av fackförbundets samtliga yrkeskategorier. Medianingångslönen för samhällsvetare är 29 000 kronor, den näst lägsta noteringen av alla medlemsgrupper.

Ulrika Husmark, specialist på samhällsvetare, Akavia.— Samhällsvetare är ett paraplybegrepp som samlar exempelvis statsvetare och genusvetare. Eftersom begreppet är ganska abstrakt kan det vara svårt för många arbetsgivare att ha koll på samhällsvetarnas kunskapsområden och kompetenser. Detta kan vara en förklaring till det lägre löneläget bland samhällsvetarna, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Läs också: Det tjänar samhällsvetarna år 2022

Privatanställda samhällvetares medianlön är 48 700 kronor år 2021

Samhällsvetarna inom den privata sektorn har en medianlön på 48 700 kronor, vilket kan ställas mot en medianlön på 43 700 kronor och 42 500 kronor inom statlig respektive kommunal sektor. IT, industri, försäkring och arbetsgivar/arbetstagarorganisationer är de branscher som betalar bäst för samhällsvetare, enligt undersökningen.

Majoriteten av samhällsvetarna jobbar inom den offentliga sektorn, exempelvis som tjänstepersoner inom politisk förvaltning. För samhällsvetare är jobben färre inom den privata sektorn, men där är också löneläget bättre. Det är en orsak till att siffrorna ser ut som de gör. Om du som samhällsvetare vill ha en högre lön ska du alltså söka dig till arbetsgivare inom den privata sektorn, säger Ulrika Husmark.

Akavias färska löneundersökning innehåller också lönesiffror för olika titlar inom varje profession.

Samhällsvetarnas lönetopp år 2021 var ungefär 57 000 kronor

I toppskiktet bland samhällsvetarna finns titlar som ”ämnesråd” och ”enhetschef” med löner på 57 600 respektive 57 000 kronor. Längst ner på listan finns till exempel ”arbetsförmedlare” och ”personlig handläggare” med löner på 32 800 respektive 31 850 kronor. Ulrika Husmark menar att det är viktigt att samhällsvetare, under lönediskussioner med arbetsgivare, tydliggör sin kompetens och förklarar vad man kan tillföra verksamheten.

— Jag tycker inte att du som är samhällsvetare ska utgå från att arbetsgivaren känner till din expertkompetens utan du måste argumentera för dig själv för att skapa bättre förutsättningar för en bra löneutveckling, säger hon.

Läs också: Löneläget för erfaren privatanställd samhällsvetare år 2020

Undersökningen visar även att lönen för kvinnliga samhällsvetare är i genomsnitt fyra procent lägre jämfört med lönen för manliga samhällsvetare. Denna siffra bygger på en jämförelse av grupper med samhällsvetare som arbetar inom samma sektor, som har samma befattning och som har lika lång arbetslivserfarenhet. 

— Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga samhällsvetare är lägre än löneskillnaden bland exempelvis jurister och ekonomer. Det kan bero på att samhällsvetarna i högre grad arbetar inom den offentliga sektorn där man kan ha kommit lite längre med jämställdhetsarbetet, säger Ulrika Husmark.

Läs också: Samhällsvetare - så blir drömjobbet ditt år 2022

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här