Samhällsvetare med språkkunskaper, internationella erfarenheter som studier eller volontärarbete samt specialistkunskaper är attraktiva hos de hetaste arbetsgivarna. Förmågor som learnability, lösningsorienterad, ha självledarskap, samarbetsorienterad samt kritiskt tänkande är avgörande.

När Universum gjorde sin senaste undersökning bland svenska studenter visade sig FN, EU-kommissionen, Unicef och Regeringskansliet vara några av de allra mest attraktiva arbetsgivarna. Vi har frågat vad som krävs för att få jobb hos dem.

Läs också: Det tjänar en samhällsvetare som är projektledare i lön

Samhällsvetare som vill jobba på FN behöver lägga mycket tid på ansökan

Caroline Åberg, Sverigerepresentant, UNDP (FN:s utvecklingsprogram)

Caroline Åberg.Vad söker ni hos blivande medarbetare?
– Personer som drivs av att hitta lösningar och som vill bidra till en positiv utveckling. FN har medarbetare från hela världen med olika bakgrund och erfarenheter och det är just det som gör FN till en så spännande och utvecklande arbetsplats. Det är alltid bra att ha erfarenhet – jobb, studier eller praktik – från andra länder och så måste man i de flesta fall ha en masterexamen för att kvalificera sig. Språkkunskaper utöver engelska är också bra.

Vilka ser du som de viktigaste förändringarna när det gäller vilken kompetens som efterfrågas?
– Digitalisering och mobilisering av privat kapital är två exempel på områden där FN och inte minst UNDP, där jag arbetar, har utökat sin verksamhet kraftigt de senaste åren. Så kompetens inom digitalisering och digital infrastruktur samt kunskaper och erfarenhet från den privata sektorn har blivit mer efterfrågat.

Läs också: Stor skillnad i lön bland samhällsvetare i offentlig eller statlig sektor

Hur tror du att kraven kommer att ha förändrats om tre år?
– Det kommer alltid finnas en efterfrågan på olika erfarenheter och kompetenser i FN-systemet då vi verkar i väldigt olika miljöer. Eftersom vi verkar i en mycket komplex värld så är ämnesövergripande kunskaper och erfarenheter viktiga. Vi talar till exempel ofta om humanitarian-development-peace nexus som handlar om att förstå och överbrygga samband mellan humanitärt arbete, utveckling och fredsfrågor.

Kan du tipsa om hur en kandidat ska formulera sitt cv för att få komma på intervju hos er?
– Att söka FN-tjänster tar ganska mycket tid och det är många uppgifter som ska fyllas i, så det behöver man vara beredd på. Jag skulle säga att det viktigaste är att fokusera på vad du har åstadkommit tidigare – ”achievements” – och varför du är en passande kandidat för den här tjänsten.

Läs också: Framtidens kompetenser och förmågor som samhällsvetare behöver

Erfarenheter och kunskaper som samhällsvetare behöver för att öka möjligheten att få jobb hos UNDP (FN:s utvecklingsprogram):

 1. Masterexamen.
 2. Kunskaper inom digitalisering, digital infrastruktur och mobilisering av privat kapital.
 3. Ämnesövergripande kunskaper och erfarenheter som främjar förståelse och samband mellan humanitärt arbete, utveckling och fredsfrågor.
 4. Lösningsorienterad.
 5. Meriterande är språkkunskaper utöver engelska, erfarenheter som jobb, studier eller praktik från andra länder samt kunskaper och erfarenhet från den privata sektorn.
 6. Cv ska fokusera på vad du har åstadkommit tidigare och vad ditt bidrag till tjänsten är.

Ökad chans till jobb inom EU för samhällsvetare med specialistkunskap och flera språk

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet

Asia Riazantceva.Vad söker ni hos blivande medarbetare?
– Om vi pratar om meriterande kunskaper och erfarenheter, är det alltid meriterande med högre utbildningsnivå, flera utbildningar inom olika ämnen, utbildning från ett annat land, alternativt Erasmus-termin i ett annat land. Det är också mycket viktigt med internationella erfarenheter, som utbytesstudier, arbete, volontärsarbete utomlands.

- Dessutom kan det vara meriterande med goda kunskaper i franska, tyska och spanska. Vill man arbeta med yttreförbindelser, kan vara bra med språkkunskaper i ryska, arabiska, kinesiska. Majoriteten av EU:s medarbetare pratar fyra eller fem EU-språk flytande. Men man kan förbättra sina språkkunskaper eller lära nya språk under arbetsgång.

– När det gäller egenskaper: nyfikenhet, flexibilitet, ansvar, effektivitet, initiativtagande, stort tålamod, social kompetens etcetera. Och det är mycket viktigt att man är intresserad av EU, brinner för EU-frågor och EU-samarbete samt har en positiv inställning till EU.

Läs också: Statsvetaren som styr Noa

Vilka ser du som de viktigaste förändringarna när det gäller vilken kompetens som efterfrågas?
– European Personel Selection Office har precis publicerat nya kompetenser som kommer testas under samtliga urvalsprocesser och som är nödvändiga för att effektivt utföra visst jobb inom EU:s förvaltning: kritiskt tänkande, analys och kreativa problemlösning; förmåga att fatta beslut och nå kvalitativa resultat; informationshantering, det vill säga digital- och datakompetens; självledarskap; teamarbete och samarbete; ledarskap; inlärning och utveckling; prioritering och organisation; stresstålighet.

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Hur tror du att kraven kommer att ha förändrats om tre år?
– Inom de kommande tre åren kommer EU:s institutioner att satsa på specialister eller experter i specifika områden, därför kommer det vara aktuellt med god expertis och starka specialistkunskaper.

Kan du tipsa om hur en kandidat ska formulera sitt cv för att få komma på intervju hos er?
– Bygg upp ditt cv och planera din karriär. Ett riktat, konkret, tydligt och välformulerat motivationsbrev är avgörande. Utgå från institutionernas perspektiv genom att skriva hur du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Visa i ditt cv och ditt motiveringsbrev att ditt intresse för EU-frågor genomlyser din karriär. Vill du satsa på en EU-karriär, det är bara att komma ihåg att Universitets- och högskolerådet hjälper svenskar att komma ett steg närmare en sådan karriär.

Läs också: Sälj in dig själv på tre minuter

Erfarenheter och kunskaper som samhällsvetare behöver för att öka möjligheten att få jobb inom EU-kommissionen:

 1. Positiv inställning till EU samt stort intresse för EU-frågor.
 2. Följer kompetenskriterierna från EPSO, European Personel Selection Office.
 3. Högre utbildningsnivå, gärna flera utbildningar inom olika ämnen.
 4. Digital kompetens.
 5. Specialister och experter inom specifika områden är attraktiva de närmaste tre åren.
 6. Meriterande är utbildning från ett annat land såsom Erasmus-termin och/eller arbete/volontärsarbete utomlands.
 7. Språkkunskaper inom exempelvis som franska, tyska eller spanska.
 8. Ytterligare språkkunskaper som ryska, arabiska eller kinesiska krävs av samhällsvetare som vill jobba med yttre förbindelser.
 9. Egenskaper som stresstålig, nyfiken, flexibel, ansvarstagande, effektiv, initiativtagande, stort tålamod, social kompetens, kritiskt tänkande, lösningsorienterad, beslutsfattare, ledarskap och samarbetsorienterad.
 10. Avgörande är ett riktat, tydligt och välformulerat motivationsbrev. Visa i cv att intresset för EU avgjort dina val hittills.
 11. UHR, Universitets- och högskolerådet, hjälper svenskar att komma ett steg närmare en EU- karriär.

Läs också: Förändra beteenden med små steg

Samhällsvetare som vill jobba på UNICEF måste ha förmåga till självledarskap

Malin Gullberg Söderbäck, HR-chef, Unicef

Malin Gullberg Söderbäck.Vad söker ni hos blivande medarbetare?
– Det viktigaste att lyfta är att vi inte söker någon viss typ. Vi på Unicef behöver olika sorters kompetenser och personligheter för att kunna uppnå våra mål. Hos oss arbetar socionomer, kommunikatörer, barnrättsjurister, administratörer, CRM-specialister och webbredaktörer, för att nämna några av alla de roller som vi har hos oss.

Vilka ser du som de viktigaste förändringarna när det gäller vilken kompetens som efterfrågas?
– Det viktigaste här är att vara lösningsorienterad och förändringsbenägen. Samhället förändras i blixtfart och för att kunna arbeta agilt krävs också en sådan inställning och förmåga. Mycket digitaliseras, men unika kompetenser, erfarenheter och egenskaper kan inte ersättas av digitaliseringen.

Hur tror du att kraven från medarbetarna kommer att ha förändrats om tre år?
– Jag tror att man kommer fortsätta att vilja arbeta mer värderingsstyrt och med självledarskap. Det vill säga att man har förmåga att coacha och leda sig själv och ha en större frihet i sin roll. Det gäller både i och med att man arbetar hybrid så att man inte alltid har tillgång till sin chef men också att man styrs av inre motivationsfaktorer.

Kan du tipsa om hur en kandidat ska formulera sitt cv för att få komma på intervju hos er?
– Våga vara personlig och sticka ut. Vad är din superkraft? Motivation för arbetet är A-O.

Läs också: Det är ditt jobb att bli ihågkommen för det du gjort

Erfarenheter och kunskaper som samhällsvetare behöver för att öka möjligheten att få jobb hos Unicef:

 1. Personliga egenskaper är avgörande såsom lösningsorienterad och förändringsbenägen.
 2. Kunskaper inom digitalisering.
 3. Förmåga till självledarskap samt jobba fritt med inre motivation.
 4. Välformulerat, personligt cv med tydlig motivering.

Learnability avgörande för samhällsvetare som vill jobba på Regeringskansliet

Magnus Lundström, HR-direktör, Regeringskansliet

Magnus Lundström. Foto: Ninni Andersson.Vad söker ni hos blivande medarbetare?
– Regeringskansliets verksamhet präglas i hög grad av vad som händer i omvärlden, och vi behöver medarbetare med god förmåga att lära sig och förstå olika, ofta komplexa, situationer och områden. Som statlig myndighet tillämpar vi Lagen om offentlig anställning och vi bedömer de sökande efter förtjänst och skicklighet. När det gäller egenskaper och förmågor söker vi för många av våra tjänster personer som är nyfikna, självständiga, flexibla, noggranna och resultatinriktade.

Läs också: Social kompetens behövs för karriär - detta kan du göra

Vilka ser du som de viktigaste förändringarna när det gäller vilken kompetens som efterfrågas?
– Vi vill lyfta två kompetenser som viktiga när det gäller efterfrågad kompetens i arbetslivet. Den första är förmågan, lusten och flexibiliteten att lära nytt och lära om, så kallad learnability, och den andra är självledarskap. Inom Regeringskansliet ser vi att dessa förmågor är viktiga för i stort sett alla våra tjänster.

Hur tror du att kraven kommer att ha förändrats om tre år?
– Kraven på förmåga att lära och på självledarskap kommer fortsatt vara viktiga. Utvecklingen av digitaliserade arbetssätt, samt digitaliseringen av samhället i stort kommer innebära fortsatta höga krav på digital kompetens.

Kan du tipsa om hur en kandidat ska formulera sitt cv för att få komma på intervju hos er?
– Läs igenom annonsen noga så att du inte missar något formaliakrav, till exempel om cv och brev behöver vara på svenska. Ett annat tips är att skräddarsy ditt cv och brev för den specifika tjänst du söker. Beskriv extra utförligt de erfarenheter och egenskaper du har som matchar det vi efterfrågar och som du tror kan vara till nytta för Regeringskansliet. Då visar du redan där på din förmåga till flexibilitet, och att du lätt kan sätta dig in i och förstå verksamheter och behov.

Erfarenheter och kunskaper som samhällsvetare behöver för att öka möjligheten att få jobb på Regeringskansliet:

 1. Tillämpar LOA, Lagen om offentlig anställning.
 2. Learnability är avgörande.
 3. Digital kompetens.
 4. Förmåga att lära sig och förstå olika komplexa, situationer och områden samt egenskaper som nyfiken, självständig, flexibel, noggrann och resultatinriktad.
 5. Cv på rätt språk för tjänsten.
 6. Avgörande att cv är skräddarsytt med utförlig beskrivning hur du matchar det som efterfrågas, samt vad ditt bidrag är.