En anställningsintervju är nämligen inte längre en urvalsprocess där hoppfulla kandidater presenterar sig, granskas och bedöms av arbetsgivaren, som sedan avgör deras framtid.

Charlotte Hoflin, vd, Poolia Finance.– Idag är en intervju ett möte mellan två köpare och två säljare. Det är viktigt att förstå, säger Charlotte Hoflin, vd på Poolia Finance. Enligt henne är kandidaten och arbetsgivaren båda ute för att sälja in sig själva, samtidigt som de utvärderar den möjlighet de står inför.

Kandidaterna har blivit mer kräsna, självsäkra och pålästa och kommer inte till intervjun med mössan i hand.

– Idag händer det att kandidater ber om referenser på chefen innan de tackar ja till ett erbjudande.

Men så här ska det väl ändå inte vara? Det är väl den som söker jobbet som ska imponera på sin blivande chef och inte tvärt om, eller?

– Vi är i en delvis ny situation för arbetsgivare, säger Charlotte Hoflin. Och många har förstått det medan andra behöver lite hjälp.

Företaget måste visa en ärlig bild

Det gäller att visa att företaget är en intressant och en attraktiv arbetsplats. Men att krysta fram en hipp identitet som sedan inte visar sig stämma, är både dyrt och tidsödande och alltså inget som rekommenderas.

– Det är bättre att vara genuin och lyfta fram det man har. Om du jobbar hos oss får du göra det här. Du kommer att vara ansvarig för det här och om ett halvår kommer du att ha lärt dig det här, säger Charlotte Hoflin.

Finanssektorns kandidater är särskilt kräsna

Trenden med kandidater som ställer krav började för flera år sedan, men det senaste året har varit extremt, anser Fredrik Sjöberg, gruppchef för rekrytering på Poolia Finance. Och det gäller särskilt inom finanssektorn.

Fredrik Sjöberg, gruppchef för rekrytering, Poolia Finance.– Efter pandemin räknade vi med att det skulle vara många som suttit stilla och väntat, och som nu ville byta jobb. Och så blev det, men samtidigt kom det ut otroligt många tillgängliga jobb på marknaden.

I en sådan situation kan kandidaterna vara mer kräsna. Det behöver inte vara av ondo ens för arbetsgivare: kandidaten vill oftast till något nytt, och inte bara bort från något gammalt, vilket är en bättre förutsättning för en varaktig rekrytering. Men den heta arbetsmarknaden ställer också större krav på rekryteringskonsultbranschen.

– Har man en tidsplan för de olika stegen i rekryteringsprocessen, måste man vara beredd att snabbt ändra den. En kandidat kanske förhandlar om tre olika erbjudanden samtidigt, så det gäller att kunna presentera en bra kandidat för företaget, innan den tar ett annat jobb.

Så hur lockar man dessa kräsna kandidater? Pengar, bonusar och de senaste statusprylarna?

Enligt Fredrik Sjöberg var sånt vanligare förut. Då kunde en tusenlapp mer i månaden, eller en ny telefon, räcka för att locka över någon från en konkurrent. Självklart är en rimlig lön viktig, men det är andra saker som lockar nu.

– Flexibilitet har blivit väldigt viktigt efter pandemin. Tidigare handlade flexibilitet mycket om att hinna hämta och lämna barn på dagis. Men efter pandemin vill många fortsätta, eller åtminstone ha möjligheten, att arbeta hemifrån, säger Fredrik Sjöberg.

Att visa hur företaget arbetar med sina värderingar är också en viktig aspekt när kandidater väljer arbetsgivare.

– Man vill känna att man står för sitt jobb, att vara stolt och att det ger en god smak i munnen. I det ingår också hur företaget ser på sin personal.

För att behålla kompetens måste arbetsgivare visa tillit

Det är spännande att byta jobb, men det kan också vara osäkert och lite jobbigt. Många kandidater söker därför efter en lång anställning, även om livet och omständigheterna ibland leder till något annat.

Ett företag som vill ha en lång relation med sina anställda måste visa att det bryr sig om sin personal. Det kan göras på flera sätt: dels genom att erbjuda friskvård, pension extra föräldraförsäkring.

– Men också genom att visa att man litar på sina medarbetare, säger Fredrik Sjöberg. Att ge frihet under ansvar.

En annan sak kandidater efterfrågar är möjligheten att utvecklas. Både kunskapsmässig utveckling och att nå nya nivåer och roller inom organisationen.

– Det gäller oavsett ålder eller var i karriären man är.

Trygghet och möjlighet att påverka lockar arbetskraft

Det finns mycket som oroar i vår samtid: Putin, elpriserna och boräntorna. Hämmar inte det viljan att bryta upp och söka sig vidare?

– Vi har sett ett ökat intresse för att arbeta i offentlig sektor. Det kan förklaras med att man vill vara med och påverka samhällsutvecklingen, men kanske också för att det kan upplevas som en tryggare arbetsplats , säger Fredrik Sjöberg.

En annan förändring jämfört med för några år sedan är synen på provanställning. Då var det självklart med sex månaders provanställning och ingen som egentligen ifrågasattes.

– Idag tas det ofta upp i diskussionen. Har man en fast anställning är det inte självklart att man vill gå till en provanställning, även om det sällan är en dealbreaker, säger Fredrik Sjöberg.

Säga upp sig från jobbet eller chefen?

Det sägs att den som säger upp sig från ett jobb oftast gör det för att slippa sin chef. I vilken grad det stämmer varierar naturligtvis, men chefens roll kan vara avgörande både vid uppsägning och vid anställning.

– Vi vet att kandidater söker ett gott ledarskap, säger Charlotte Hoflin. Man vill till ett sammanhang där stämningen är god, där personalen trivs och kan arbeta tillsammans under rimliga villkor. Och med en ledning som både ser och hör.

Fler lediga jobb – färre sökande

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet lediga jobb ökar samtidigt som arbetslösheten minskar.

Under våren 2022 kunde man se en stark efterfrågan på arbetskraft inom vissa kompetenser. Det tyder på en stark återhämtning efter pandemin. Enkätundersökningar visar också att andelen arbetsgivare som planerna att anställa ny personal är rekordhög.

De hot man lyfter fram mot en fortsatt god arbetsmarknad är en väntad avmattning i konjunkturen de närmaste åren. Samtidigt kan den snabba utvecklingen inom automatisering, digitalisering och grön omställning leda till obalans mellan efterfrågan och tillgänglig kompetens. Det oroliga världsläget kopplat till kriget i Ukraina skapar ytterligare osäkerhet i prognosen, som ändå landar på en förväntad arbetslöshet på 6,6 procent under 2023, vilket är den lägsta nivån sedan 2008.

Två jobb per sökande i USA

Amerikansk ekonomifackpress är full tips på hur man kan attrahera och behålla kompetens i organisationen. Det är något som uppenbarligen oroar företag i USA och deras HR-avdelningar. Och visst finns det fog för den oron, där är utbudet av lediga jobb nästan är dubbelt så stort som arbetslösheten. Arbetsmarknadsstatistik från Bureau of Labor Statistics för juli månad visar att 5,7 miljoner amerikaner är arbetslösa vilket kan jämföras med 10,7 miljoner lediga jobb i USA.