Men trots den digitala gnistan tyder undersökningsresultaten i rapporten på att det finns behov som inte tillgodosetts. 55% av juristerna svarar att kunskapsdelning påverkats negativt och 49% anser att distansarbetet under pandemin påverkat deras möjlighet till fortbildning negativt. Distansarbetet har gett digitaliseringen en stor knuff framåt men också utlöst ett behov av att hitta nya sätt och vägar för fortbildning och kunskapsdelning.

Digitala utbildningar kan tillgodose juristers kunskapsbehov trots distansarbete
Nuvarande standarder för utbildning kan få lämna plats åt agila, post-pandemiska arbetsplatser med digitala format och hybridformer för utbildning och professionell utveckling. Med digitala utbildningar kan jurister tillgodose sina kunskapsbehov trots distansarbete. Utvecklingen har skapat större möjligheter genom att erbjuda mer tidsbesparande, flexibel och effektiv utbildning som är digital.

– Det är tydligt att distansarbete ställer nya krav på arbetsgivarna vad gäller kunskapsdelning och fortbildning. Företag behöver kunna erbjuda flera alternativ för professionell utveckling för att säkerställa att man utvecklar de specialister man behöver samt att medarbetare känner att de kommer vidare i sina karriärer, säger Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig, Norstedts Juridik.

Satsa på tidseffektiv och flexibel kunskapsdelning
Digitala utbildningar tar bort den geografiska begränsningen och bidrar till en större flexibilitet och tidseffektiv utbildning. Jurister behöver inte längre planera efter den tid det tar att ta sig till och från kurser. Det ger även möjligheten till ett större urval av kurser för verksamma utanför storstäderna.

– Jag har gått cirka sex digitala kurser det senaste året direkt från Umeå där jag bor. Det digitala kursabonnemanget är värdefullt för oss som inte är verksamma i Stockholm då det är tidsbesparande, praktiskt och effektivt, säger Berit Lundh, kursabonnent hos Norstedts Juridik.

Berit Lundh arbetar idag som jur. kand, på familjejuridik i norr och har jobbat i över 21 år med i huvudsak den ekonomiska familjerätten varav 7 år i egen regi. Hon berättar att hon har fått stor användning av den kunskap hon har fått i sitt yrke genom det digitala kursformatet.

– Jag har lärt mig nya och relevanta kunskaper samt uppdaterats på rättsområden med nya rättsfall som har hjälpt mig att hålla mig uppdaterad i mitt yrke. Det har också varit en smidig process från start med bra upplägg samt med information innan och under kursen, säger Berit.

Branschrapporten Framtidens jurist 2021 visar att möjligheten till kunskapsdelning och kompetensutveckling hos jurister påverkats negativt under pandemin. Lösningen på detta kan delvis bestå i att erbjuda digitala utbildningar så att en del av kunskapsbehovet kan fyllas på distans.

Norstedts Juridiks digitala kursabonnemang innehåller över 150 kurser, event och frukostseminarier vilket medför att jurister kan skräddarsy sin kompetensutveckling baserat på sina egna behov. Abonnemanget medför obegränsad tillgång till samtliga digitala kurser hos Norstedts Juridik till en fast kostnad. Läs mer om det här.

*Källa:
Framtidens Jurist 2021