ISF är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.

På ISF arbetar i nuläget ett 50-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat förvaltningskunskap, företagsekonomi, juridik, medicin, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi.

ISF erbjuder en kreativ och social arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i rollen som utredare. Du bidrar samtidigt till samhället genom att verka för en rättssäker och effektiv socialförsäkring.

ISF är placerat i centrala Göteborg. Vi sitter i ljusa lokaler i Läppstiftet vid Lilla Bommen. Vi värdesätter ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare –som anställd har du möjlighet till flextid och att arbeta på distans upp till 40 % av din arbetstid per månad. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårdsaktiviteter, gym på arbetsplatsen, friskvårdsbidrag och alla medarbetare erbjuds eget rum på kontoret.

Läs mer om tjänsten och ansök här.