Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för att bidra till människors utveckling och vill vara med och bygga upp vårt team för produktion av e-learning inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets chefsutvecklingsutbud, samt andra yrkesspecifika utbildningsinsatser som anordnas av HR-strategiska avdelningen.
I rollen som teamledare kommer du strukturera och implementera strategiska initiativ och program för lärande i linje med vår HR-strategi. Du kommer själv att delta i det operativa arbetet med produktion av e-learning tillsammans med teamet, men också leda och planera det dagliga arbetet.
Teamet består av E-learningproducenter (IKT-pedagoger/ medieproducenter och motsvarande) men även administratörer som du leder i matris. Teamet är en del av den HR-strategiska avdelningen och du är underställd HR-chefen. Du kommer att ha möjlighet att påverka sammansättningen av det team som ska anställas.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset teamledare
Ditt och teamets uppdrag är att stödja ämnesansvariga med att designa, utveckla, skapa, administrera och utvärdera lärandeprogram. I uppdraget ligger även enklare hantering av bild- och filmproduktion. Västra Götalandsregionens LMS är Lärportalen Totara.
I din roll som teamledare tar du ansvar för att analysera och använda data för att utvärdera insatser och utveckla design av lärprocesser. Du kommer att vara länken mellan teamet och andra funktioner både inom och utom sjukhuset. Det strategiska arbetet sker i samarbete med berörda HR-strateger.
Läs mer om tjänsten och sök jobbet här.