Utbildningen riktar sig till dig med gedigen yrkeserfarenhet, som önskar en formell utbildning med substans och akademisk grund, som vill bidra ytterligare till din verksamhet och vill vidareutvecklas som ledare.
Stockholms Universitet Executive MBA
Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School är utformat enligt internationella riktlinjer för Executive MBA utbildning och har AMBA-ackreditering. Utbildningen är fyra terminer lång och består av 14 kurser på avancerad högskolenivå. Endast ett mycket litet antal lärosäten i Sverige kan erbjuda detta helt i egen regi. Vi är unika med att ha både svenska och engelska som undervisningsspråk. Programmet ges på deltid och är anpassat för yrkesverksamma.
Läs mer om programmet och anmäl dig.