Skattedagarna är ett populärt evenemang för den som jobbar med skatt och deklarationer och behöver vara uppdaterad med senaste skatteregler och praxis. Wolters Kluwers erfarna skatteexperter Jan-Erik Persson, Alexandra Wallerius och Irini Kallides är värdar, och de har bra koll på vad besökarna efterfrågar.

”I vår tjänst Skatteinformation så har vi en tjänst som heter Skattesvar där vi svarar på kundernas frågor,” säger Alexandra. ”Tack vara den så har vi en bra överblick av vad kunderna tycker är viktigast”.

Valår innebär alltid förändringar

Eftersom det är valår så kan man förvänta sig en del förändringar. Oavsett hur valet går, vilka som bildar regering och hur budgetpropositionen sen kommer att se ut.

”Det gör att det kan vara extra viktigt att hålla sig uppdaterad inom skatteområdet just under ett valår,” säger Jan-Erik.

Reseavdraget blir en skattereduktion

En stor förändring som träder i kraft 1 januari 2023 är att reseavdraget blivit en skattereduktion. Hur förändringen påverkar de som reser till och från sitt arbete är naturligtvis något som experterna kommer att belysa under Skattedagarna.

”Sammantaget har vi nu 15 skattereduktioner att hålla ordning på och det gäller att planera så att man inte går miste om dem,” fortsätter Jan-Erik.

Nyheter inom momsområdet väntas

Inom momsområdet är en del spännande förändringar på gång. En sådan är förslaget till utvidgning av den frivilliga skattskyldigheten till att inte bara omfatta momspliktiga verksamheter utan även momsfria verksamheter. Det är en förändring som påverkar fastighetsägare som hyr ut lokaler och även hyresgäster som bedriver momsfria verksamheter och som nu får en ny spelplan.

”Det förändrar hela fastighetsmarknaden. Aktörer som inte bedriver momspliktig verksamhet, till exempel föreningar, har haft svårare att hitta lokaler,” säger Irini.

Ett annat momsområde som behöver en lösning är våra jämkningsregler. Även detta kommer att behandlas på Skattedagarna.

”Eventuellt skulle lösningen kunna vara just en utvidgning av den frivilla skattskyldigheten,” säger Irini.

Ändrade regler för fåmansföretagare

Förutom beslutade regler kommer experterna också att blicka framåt på förändringar som är på gång. Något som skatteexperterna får många frågor kring är vad som händer avseende 3:12-reglerna.

”En utredning är tillsatt som har till uppgift att se över hur de komplexa reglerna kan förenklas. Uppdraget ska redovisas först nästa år och på Skattedagarna kommer vi att fokusera på hur fåmansföretagare behöver agera utifrån den aktuella situationen,” säger Alexandra.

Vad innebär förändringarna för dig?

Experterna är alla också noga med att understryka att det inte bara är att identifiera de nya lagarna och reglerna som är viktigt – det är minst lika viktigt att sätta dem i ett sammanhang för den enskilde så att det blir tydligt hur de ska tillämpas.

”Vi förklarar alltid vad de nya skattereglerna innebär för dig. Det är något vi har lärt oss under alla år vi har jobbat med detta och det brukar vara mycket uppskattat,” avslutar Irini.

Boka plats på Wolters Kluwers Skattedagar!