Arbetslivet är fyllt av myter och ideal som saknar verklighetsförankring. Det konstaterar Åsa Lundquist Coey, doktor i Management & Complexity, aktuell med webbinariet ”Arbetsglädje, ideal och verklighet”.

 

Åsa Lundquist Coey– Ett exempel är idealbilden om att det viktigaste för medarbetare är att kunna följa en vision, när det i verkligheten är relationer som är det primära, säger hon.

 

Detta är extra tydligt när vi möts på fysiska arbetsplatser, eftersom vi automatiskt ”känner av” varandra genom hälsningar, samtal, blickar eller kroppsspråk och påverkas av detta. Först därefter börjar vi tänka på och prata om exempelvis uppdraget eller vad vi ska fokusera på under mötet.

 

– Men det här gäller även när vi arbetar på distans, eftersom vi bär med oss relationerna till de andra. Det räcker ju med att vi tänker på jobbet för att vi ska få en viss känsla i kroppen. Det har stor betydelse för vår prestation om den känslan är positiv eller negativ.

Läs även: Unik satsning på mental ergonomi på Pensionsmyndigheten

Som chef är det därför oerhört viktigt att ha fokus på arbetsglädje, konstaterar hon. Och att vara medveten om att detta inte är något som går att besluta om och implementera.

 

– Arbetsglädje är något som kan uppstå med rätt förutsättningar i ett tillåtande sammanhang, där medarbetarna har gott om handlingsutrymme men också en tät kontakt med sin chef.

 

Enligt Åsa Lundquist Coey är det alltför många chefer som tror att deras främsta ansvar är att få medarbetarna att följa företagets vision, och att de underskattar hur mycket tid de behöver lägga på det hon kallar ”ångestdämpande åtgärder”. 

Läs även: Så får du mer gjort på morgonen

– Det finns en grundläggande existentiell oro, i varierande grad, hos alla människor. Oron har eskalerat de senaste åren, och det är något som inte bara faller på chefen, utan på oss alla, att hantera. 

 

Det behöver dock inte nödvändigtvis handla om några avancerade åtgärder, för något som ytterst effektivt dämpar oro är regelbundet småprat.

 

– Det kan räcka med ”mikrosamtal”, men de behöver ske ofta. Allt oftare när medarbetare sitter på distans. Ju mer flexibilitet, desto tätare kontakt krävs.

 

Det här är en av nycklarna till att ha medarbetare som är ”långtidsfriska”, menar hon.

 

– Visst kan arbetsuppgifter och stress vara en stor belastning, men många gånger är det de mellanmänskliga relationerna som avgör hur vi mår.

 

Därmed inte sagt att allt konstant behöver vara frid och fröjd, lägger hon till, eftersom det ofrånkomligen kommer grus i maskineriet då och då.

Läs även: Lyckoforskaren om jakten på mening

– Det är naturligt i alla relationer, privat såväl som på jobbet. Det är inte konstigt, eller farligt, att till exempel komma ut från ett möte i affekt. Det viktiga är att hitta sätt att hitta tillbaka och kunna trivas med varandra – även om man tycker olika i vissa frågor.

 

Hon återkommer till betydelsen av relationerna på arbetsplatsen, och lyfter fram en annan av de myter hon vill punktera: 

 

– Det finns en idé om att samhället i stort ska bygga på insatser av solitära hjältar. Men så fungerar inte vi människor, vi är ofrånkomligen beroende av varandra och behöver känna att vi kan få stöd och bli lyssnade på, säger Åsa Lundquist Coey.

Se webbinariet: Arbetsglädje, ideal & verklighet