Ungefär 70 företag, från rekryteringsfirmor och datautvecklare till snabbmatskiosker deltar i experimentet, rapporterar BBC. De anställda sänker arbetstiden till 80 procent av den tid de arbetade tidigare, men behåller hela lönen under det sex månader långa pilotprojektet. Det uttalade målet med försöket är att se om de anställda kan få lika mycket gjort på kortare tid genom att arbeta effektivare.

Experimentet genomförs med hjälp av akademiker från universiteten i Oxford och Cambridge i England och Boston College i USA, tillsammans med tankesmedjan Autonomy.

Att projektet genomförs nu kan bero på att många företag tvingades ompröva sina arbetsmetoder under pandemin och att det därför finns en större öppenhet för nya sätt att organisera arbetet.

Bryggaren Sam Smith kommer ska nu producera lika mycket öl på fyra dagar som hans bryggeri tidigare gjorde på fem. Men det handlar inte om att utföra arbetet snabbare, utan att planera och använda tiden bättre, berättar han för BBC. Andra personer menar att en extra ledig dag är en morot i sig för att arbeta hårdare.

Experimentet med arbetstidsförkortning i Storbritannien omfattar 3 000 anställda. Parallellt pågår liknande försök i mindre skala i USA, Nya Zeeland, Kanada, Australien och på Irland.

– Grundantagandet är att det pågår många aktiviteter på företag, främst kontorsjobb, som inte är produktiva och som kan kapas utan att skada affärsverksamheten, säger ekonomen och sociologen Juliet Schor, från Boston College.

Hon menar att problemet med femdagarsveckan är att arbetet växer för att passa den tid som finns tillgänglig. Kortare arbetstid kan leda till lägre sjuktal och personalomsättning och lättare att attrahera nya medarbetare.

Projektets kritiker menar att det finns många arbetsplatser där man inte kan öka produktiviteten med 25 procent per dag, som inom sjukvården eller vissa serviceinrättningar.

– Det är svårt att se hur en bartender ska kunna hälla upp 25 procent fler öl under en dag.