Den aktuella ändringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring började tillämpas under hösten 2022 och handlar om den avstängning från a-kassan som kan drabba den som blir arbetslös. Avstängningen innebär att man under de första 45 dagarna efter avslutad anställning inte får någon ersättning från a-kassan – och därmed inte heller några pengar från inkomstförsäkringen.

Avstängningen hänger enkelt uttryckt ihop med vem som tagit initiativ till att anställningen upphör, det vill säga att om man slutat frivilligt så blir konsekvensen en sådan tillfällig avstängning. Fram till i höstas är det paragraf 43 b i lagen om arbetslöshetsförsäkring som har styrt beslutet. Där står det att ”En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon (1) utan giltig anledning lämnat sitt arbete, (2) på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete.”

Läs även:  Svenska modellen satt under press

Men nu har det kommit ett tillägg – som logiskt nog heter paragraf 43 c – som i korthet slår fast att de där bestämmelserna i 43 b inte ska tillämpas om det på något sätt kan visas i efterhand att anställningen har avslutats på arbetsgivarens initiativ.

– Det här är ett mycket bra tillägg. Det innebär till exempel att det kan stå i överenskommelsen att det är den anställde själv som begärt att få sluta – han eller hon kanske inte vill att det ska stå något annat – förutsatt att det ändå går att slå fast att det är arbetsgivaren som tagit initiativet, säger Anna Glennert, försäkringsansvarig på Akademikernas a-kassa.

Det finns många sätt att visa att det är arbetsgivarens initiativ utan att det behöver framgå av den överenskommelse som man skrivit, bland annat:

/ Förhandlingsprotokoll

/ Arbetsgivaren kan muntligt bekräfta detta

/ En facklig representant intygar 

/ Korrespondens mellan arbetsgivare och arbetstagare där det framgår

 

Anna Glennert– Tanken med den här ändringen är att värna om förhandlingslösningen vid en uppsägning. Det är alltid bättre – för båda parter – att avsluta i enighet än att man är osams, säger Anna Glennert.

Victor Mossberg, förhandlare på Akavia, lyfter fram att det kommer att bli lättare att skriva överenskommelser med det här tillägget i lagen.

– Vi förhandlare assisterar ofta våra medlemmar och tar fram förslag på överenskommelser. Då är det givetvis otroligt viktigt för oss att undvika överenskommelser som resulterar i avstängning från a-kassa och inkomstförsäkring. Tidigare har vi fått kämpa för att få till formuleringar som innehåller arbetsbrist som skäl till att anställningen upphör. Nu har det blivit lättare eftersom det räcker med att det framgår att det är arbetsgivaren som tagit initiativet till att anställningen avslutades, säger han.

Läs även:  Vågar du skriva på avtalet? 

Han understryker vikten av att inledningsvis fokusera på rätten till a-kassa om du blir av med ditt jobb. 

– Du måste få ett beslut om rätt till a-kassa för att kunna få ut ersättning från inkomstförsäkringen, så det är där du ska lägga krut på för att så snabbt som möjligt få ersättning för ditt inkomstbortfall.

Det kan vara bra att veta att det inte enbart behöver framgå att det är på arbetsgivarens initiativ som anställningen avslutas, utan det gäller också att beslutet bör vara riktat mot den enskilda medarbetaren. Det räcker alltså inte med att arbetsgivaren har bestämt sig för att minska personalstyrkan i allmänhet.

Några sätt att visa att det handlar om den aktuella personen:

/ Protokoll där han eller hon finns namngiven

/ Protokoll där det framgår att avdelning X ska upphöra

/ Att arbetsgivare/fack kan intyga att NN skulle ha omfattats oavsett

/ Turordningslista

Victor Mossberg

– Vi ser gärna att man hör av sig till oss om det lutar åt att anställningen kommer att upphöra. Vi kan gå igenom vilka rättigheter du har i den aktuella situationen och hur en eventuell överenskommelse kan se ut för att undvika oönskade konsekvenser på a-kassa och inkomstförsäkring, säger Victor Mossberg. 

 

Tillägget som underlättar

 

Den här paragrafen finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring (a-kassa) sedan tidigare:

Läs även: Seniorens bästa tips för att få nytt jobb

43 b §   En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon

  1. Utan giltig anledning lämnat sitt arbete,
  2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete

 

Den här har tillkommit:

 

43 c §   Bestämmelserna i 43 b § första stycket 1 och 2 ska inte tillämpas om arbetet har upphört
   1. Enligt en överenskommelse som har träffats sedan arbetsgivaren har tagit initiativ till att skilja sökanden från arbetet, eller
   2. Genom en uppsägning från arbetsgivarens sida och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller en förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal.