Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Söka jobb

Vad motiverar dig att göra ett bra jobb?

Publicerad

En vanlig rekryteringsfråga är vad som motiverar dig att göra ett bra jobb? Ditt svar är viktigt för de flesta företag, och kan i många fall vara viktigare än meriter och utbildning. Här är listan med de vanligaste svaren.

En klassisk rekryteringsfråga handlar om din drivkraft, vad som motiverar dig att göra jobbet bra. Så vad svarar du? För oss som inte är experter på självreflexion har rekryteringssajten Naukri.com listat olika svarsalternativ efter kategori som kan vara till hjälp. Känn efter om det är något som stämmer på dig.

  • Motivationen hämtas från uppväxten. Mina föräldrar har alltid jobbat målmedvetet vilket jag beundrar dem för. Jag har lärt mig mycket av dem, och det ger mig stöd och självförtroende att ta på mig utmaningar utan rädsla för misslyckande.
  • Jag drivs av att bli framgångsrik. Att anpassa mina visioner till företagets, och att hårt arbete kommer att ge mig framgång inom företaget.
  • Jag drivs av att att hjälpa andra. Tanken visa någon en annan, enklare lösning på deras problem motiverar mig.
  • Samarbete, att arbeta i och leda ett team. Tillsammans kan vi åstadkomma men än som individer.
  • Att sälja. Att få folk att lita på mitt omdöme och köpa produkten jag rekommenderar.
  • Att lära mig nya saker. Man ska aldrig sluta att lära.
  • Att jobba mot en deadline och hinna utföra jobbet i tid utan att tumma på kvalitén.
  • Jag motiveras av uppmuntran och bekräftelse från på ett väl utfört arbete.
  • En platt obyråkratisk organisation där även högre chefer är tillgängliga. Gärna med en öppen dörr-policy eller kontorslandskap där alla kan lära av varandra.
  • En sund företagskultur som bryr sig om hela människan. Jag hämtar motivation och energi från människorna jag arbetar med. Men det bör också finnas lite av tävlingsmentalitet mellan kolleger för att jag ska sporras att göra mitt bästa.

Läs också: Myten om motivation

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Den här texten har tidigare varit publicerad i Civilekonomen den 4 juli 2019, den är skriven av Björn Englund.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

 

 

Publicerad