Pandemins svallvågor, energikris och höjda räntor. Det är några anledningar som lyfts fram som förklaringar till den kraftiga ökningen av konkurser i Sverige den senaste tiden.

I januari i år gick 709 företag i konkurs, vilket berörde 1 733 anställda, enligt statistik från Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Det är 60 procent fler konkurser jämfört med samma period 2022. Mars 2023 blev den åttonde månaden i rad som konkurserna ökade. Byggindustri, finans och detaljhandel hör till de hårdast drabbade branscherna.

Som anställd kan fallet bli mindre hårt om man är förberedd. Yvette Rosén Oldenstam, rådgivare och förhandlare på Akavia, får många frågor från medlemmar som rör oro för konkurser.

– De kan höra av sig till oss och säga att de inte säkert vet om företaget har ekonomiska problem, men att företaget inte har betalat ut någon lön eller att lönen inte har betalats ut i rätt tid. Ett tips är att höra av sig till Kronofogden och fråga om det finns några skulder mot företaget. Det går också att ringa till tingsrätten för att få reda på om det finns en konkursansökan mot företaget, säger hon.

Utöver försenad löneutbetalning finns fler exempel på tidiga varningsklockor att vara uppmärksam på, som att företaget börjar få svårt att betala sina fakturor eller att leverantörer börjar kräva förskottsbetalning. Andra tecken kan vara förändringar i styrelsen eller att revisorn lämnar bolaget. Ekonomiska problem kan även yttra sig genom indragna aktiviteter för personalen eller att man håller igen på bonusar och marknadsföring.

Yvette Rosen Oldenstam– Allt detta kan förstås även bero på andra saker än ekonomiska svårigheter. Men har man som anställd inte fått sin lön och det börjar bli uppsägningar på företaget – då bör man undersöka vad det beror på. Man kan börja med att fråga chefen och sedan även kontakta sitt fackförbund för rådgivning om hur man bör agera. Tror man att en konkurs är nära kan det vara klokt att börja se sig om efter ett nytt jobb.

Det är inte ovanligt att en konkurs föregås av omorganisationer på grund av ekonomiska orsaker, med uppsägningar som följd. I omorganisationen kan den anställde i vissa fall ställas inför ett val att antingen tacka ja till en annan tjänst på företaget med kanske sämre lönevillkor, eller att bli uppsagd. Här finns det skäl att tänka två gånger innan man bestämmer sig. Det finns nämligen risk att företaget – trots försök att reducera kostnaderna genom omorganisationen – slutligen försätts i konkurs.

Yvette Rosén Oldenstam ger ett exempel:
– Tänk att du har haft en månadslön på 70 000 kronor och tackar ja till en ny tjänst på 40 000 kronor. Efter några månader går företaget i konkurs. Ersättningen från A-kassan och fackets inkomstförsäkring baseras normalt sett på din genomsnittliga inkomst de senaste tolv månaderna. Det gör att du i det här fallet får en lägre ersättning jämfört med om du hade tackat nej till omplaceringen med lägre lön, blivit uppsagd från din tjänst med 70 000 kronor i månadslön och behövt ansöka om a-kassa och inkomstförsäkring direkt.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att informera sina medarbetare om att företaget har ekonomiska problem. Om företaget däremot behöver dra ner på antal tjänster så att anställda riskerar att bli uppsagda, måste företaget förhandla med facket och i samband med det informera personalen. 

– Det är olika hur transparenta företagen är om sin ekonomiska situation. Vissa försöker kanske in i det längsta undvika att informera om sina finansiella bekymmer. Andra är tydliga med att det går sämre. Företag kan ibland försöka förmå sina anställda att avstå lönepåslag eller till och med gå med på lönesänkningar.

Hur tillmötesgående gentemot arbetsgivaren bör man vara i tuffa tider?

– Arbetsgivaren har ingen rätt att hålla inne lönen, såvida de inte kommer överens med sina anställda om detta. Vi avråder våra medlemmar att gå med på att vänta med att få ut lönen eftersom det snabbt kan gå utför för företaget och det kan sluta med att det försätts i konkurs.

Hur fort kan det gå?

– Det beror helt på hur illa det är med företagets ekonomi. Det är viktigt att kontakta sitt fackförbund och agera snabbt om man inte får sin lön. Då kan vi hjälpa till med att framställa lönekrav och om ingen betalning sker kan vi ansöka om att företaget försätts i konkurs.

Vad har du då som anställd för skyddsnät om företaget går i konkurs? Initialt kan du få ersättning från den statliga lönegarantin. Den innebär att staten går in och täcker upp för lön som du har tjänat in tidigast tre månader innan konkursansökan lämnades in, uppsägningslön under uppsägningstiden (uppsägningstid enligt LAS) samt semesterersättning för innestående och föregående semesterår. Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegarantin.

– Det finns dock ett maxbelopp för lönegarantin som är fyra prisbasbelopp. År 2023 motsvarar det 210 000 kronor. Så har du haft en hög lön når du maxbeloppet ganska fort. Därför är ett tips att – om du märker att företaget börjar gå dåligt – snabbt ansöka om att få ut dina semesterdagar antingen i ledighet eller i pengar. Annars är risken att semesterdagarna vid en konkurs äter upp en stor del av lönegarantibeloppet.

Har du förlorat jobbet på grund av en konkurs ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samma dag som du blir uppsagd. Det är ett krav för att du under uppsägningstiden ska få pengar från lönegarantin. När du har nått upp till maxbeloppet för lönegarantin kan du ha rätt till a-kassa och inkomstförsäkring. Den senare kompletterar den del av ens lön som överstiger a-kassans tak på ersättning.

Som medlem i fackförbundet Akavia ingår en inkomstförsäkring. Viktigt att notera är dock att för att ha rätt till den måste du ha varit medlem minst tolv månader före arbetslösheten. Därtill måste du ha varit medlem i Akademikernas a-kassa (AEA) samt av AEA ha beviljats arbetslöshetsersättning.

–  Utöver det ekonomiska stödet kan facket även erbjuda rådgivning i övergångsfasen till att hitta ett nytt jobb. Exempelvis kan man få karriärcoachning och hjälp med cv och personligt brev. Detta brukar vara uppskattat.

Finns det något positivt som kan komma ut av att ha förlorat jobbet på grund av en konkurs?

– Det är såklart aldrig roligt att ens arbetsgivare försätts i konkurs. Men som anställd skulle det kunna vara en möjlighet – ett tillfälle att tänka om och ta steget att pröva något nytt. Kanske vidareutbilda sig, vilket kan vara till fördel i karriären. På så sätt kan man göra något gott av något tråkigt. När ett företag har försatts i konkurs blir de anställda oftast arbetsbefriade under uppsägningstiden; då kan man använda den tiden till något man har längtat efter att göra samtidigt som man söker nytt jobb.

Läs också: Att bli av med jobbet kan ge jackpot i lönekuvertet

Läs också: Få koll på ekonomin - även utanför jobbet

Läs också: Framgångsrikt brittiskt försök med fyradagarsvecka

Så förbereder du dig för en eventuell konkurs:

  1. Gå med i a-kassa och fackförbund! Den ekonomiska påverkan kan bli stor om man plötsligt står utan arbete. A-kassa och inkomstförsäkring gör att man inte sitter i sjön. För att få del av Akavias inkomstförsäkring ska man ha varit medlem i Akavia och a-kassan i minst tolv månader samt inskriven hos Arbetsförmedlingen.
  2. Lyssna till varningsklockorna! Ekonomiska problem inom företaget kan yttra sig på olika sätt. Att leverantörer plötsligt kräver förskottsbetalning eller att det sker förändringar i styrelsen är några tecken. Uppsägningar och försent utbetald lön eller utebliven lön är ofta tydliga signaler på att något är fel.
  3. Gör efterforskningar! Stäm av med administrationen eller din chef om lönen inte finns på kontot vid det vanliga utbetalningsdatumet. Får du inga tydliga svar – ring Kronofogden och fråga om det finns några skulder på bolaget samt till tingsrätten för att se om det har lämnats in en konkursansökan.
  4. Ta ut dina semesterdagar! Märker du att en konkurs kan vara nära förestående så passa på att ansöka om att få ut dina innestående semesterdagar. De riskerar annars att ta stor del av utrymmet av den statliga lönegarantin.
  5. Kontakta facket om du inte får ut din lön! De kan komma med råd samt hjälpa till i lönetvister – situationer där arbetsgivaren inte vill eller kan betala ut lönen. Om företaget inte kan betala lönekravet kan du med fackets hjälp begära din arbetsgivare i konkurs.

Källa: Yvette Rosén Oldenstam, rådgivare och förhandlare på Akavia.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.