Din lön sätts på tre olika nivåer. Här förklarar löneexperten hur detta går till och vilka nivåer det är.

Förenklat kan man säga att löner sätts genom förhandlingar och att avtal ingås på tre nivåer: på central nivå genom avtal i form av centrala kollektivavtal eller förbundsavtal, på mellannivå genom lokala kollektivavtal och på individuell nivå i det individuella anställningsavtalet. (Se faktaruta här nedan.)

Det här är kunskap som Sören Lundgren, förhandlare på Akavia, gärna vill sprida.

– För oss som förbund är det viktigt att prata om principer för lönesättning, att kunskapen om vad vi eftersträvar lönepolitiskt sprids till våra medlemmar, liksom budskapet att man faktiskt kan påverka sin lön.

En möjlighet att påverka är lönesamtalet, men påverkan sker oftast mer långsiktigt, genom att diskutera hur arbetsuppgifter, ansvar, utveckling med mera hänger samman med den lön man har.

– Ett lönesamtal är inte en förhandling. Bilden av en person som går in till chefen och slår näven i bordet finns nog bara i serietidningar. Det är lite sent att komma med höga krav till lönesamtalet, säger Sören Lundgren.

Däremot är det bra att vara förberedd, att ha funderat på om den lön du har är rimlig och att ha koll på hur arbetsuppgiften eller yrket har utvecklats och vilka krav som ställs. Det är också bra att veta sitt marknadsvärde: hur ser arbetsgivarens marknad ut och hur efterfrågad är din kompetens? Då blir det lättare att hitta argument för högre lön framöver. Lönen som ska avtalas baseras dock framför allt på prestationen det gångna året.

– När lönesamtalet är som bäst är det ett kvitto på vad du har gjort för jobb. Du ska förstå hur chefen tänker om din lön och din prestation, men lönen bestäms inte den dagen. Den påverkas mycket mer av vad du gör alla de andra 364 dagarna på året.

Sören Lundgren poängterar dock ett annat tillfälle då det är läge att,
i alla fall lite lagom och bildligt talat, slå näven i bordet: vid anställningstillfället.

– Då är det bra att ta i rejält. Det är viktigt med en bra ingångslön. Om du inte får riktigt det du vill ha är det bra att även diskutera andra förmåner, säger han.

Läs också: Så mycket förlorar du på obetald övertid

Läs också: Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här