Brainstormande ihop med kollegorna, utvecklingen av en ny produktidé eller en snabb lösning på ett akut problem. Kreativitet kan anta olika former inom en organisation. Men vad händer med kreativiteten inom ett företag under en lågkonjunktur eller ekonomisk kris? Någon som har djupdykt i ämnet är Stephan Schaefer, organisationsforskare vid Lunds Universitet och författare till boken Organizing Creativity (Oxford University Press) som släpps i oktober. 2009 gjorde han en studie i Sverige och Frankrike där han intervjuade företagsledare och medarbetare om deras syn på innovation. Det var i kölvattnet av finanskrisen och under intervjuerna blev det tydligt hur krisen hade framkallat en oro och rädsla för att bli omsprungna.


Stephan Schaefer– Att en kris påverkar ledningen på ett emotionellt plan är något vi kan se ganska klart inom forskningen. I tuffa tider vet inte företagen vad som kommer att hända och om de ens kommer att existera i framtiden. Problemet som kan uppstå då är att de långsiktiga idéerna och lösningarna får stryka på foten, säger Stephan Schaefer.
Företag som har det svårt ekonomiskt tenderar att fokusera på att öka användningen och försäljningen av de produkter de redan har, snarare än att förbättra produkterna eller utveckla nya. Det förutsättningslösa spånandet på nya koncept nedprioriteras ofta när företagen sliter med att hitta snabba sätt att få ekonomin att gå ihop, enligt Stephan Schaefer. Förståeligt, kan tyckas. Han menar dock att det trots kampen för överlevnad är viktigt att inte bara fokusera på problemlösning i stunden utan att parallellt även utveckla för framtiden.
– Nya tider kommer och då behövs nya produkter och tjänster. Sätter man stopp för att utveckla dessa i kristider är risken att man halkar efter och att det slår tillbaka mot verksamheten längre fram.
Även för de anställdas motivation är det enligt honom viktigt att ledningen får medarbetarna att känna sig trygga i att artikulera nya idéer – och att dessa sedan tas på allvar.
– Att skapa ett öppet klimat där idéer uppmuntras måste inte nödvändigtvis leda till att man lägger ner en massa pengar på att skapa en ny prototyp här och nu; poängen är att de anställda ska känna sig lyssnade på. Visst kan detta vara svårt för ledningen när det råder brist på tid, men det borde vara en självklar del av chefernas roll.

Riskerar de anställda inte att uppfatta det som hyckleri från ledningens sida om deras initiativ ändå inte leder någon vart?
– Just därför tror jag att det är essentiellt att kommunicera: ”Vi fortsätter vårt innovationsarbete och att diskutera nya idéer, men vi befinner oss i en svår situation och kommer kanske inte att kunna genomföra dem just nu.”. Detta måste ske i dialog. De chefer som lyfts fram som bra ledare är de som engagerar och entusiasmerar sina anställda.

Vad kan det få för konsekvenser om de anställda upplever att nya idéer inte välkomnas?
– Den tysk-amerikanske ekonomen Albert Hirschman har formulerat en välkänd teori som handlar om hur missnöjda kunder reagerar: de bojkottar företaget, klagar öppet eller stannar kvar som lojala men missnöjda kunder. Samma sak kan sägas gälla för missnöjda anställda. Ett företagsklimat där kreativitet inte uppmuntras riskerar därför att leda till att goda anställda väljer att säga upp sig. Andra kommer att påvisa problemet och ytterligare några kommer att stanna kvar med inställningen ”det finns ändå inget jag kan göra”. Men det senare skapar inte engagerade medarbetare. När det gäller just kreativitet behövs anställda som vågar ifrågasätta och höja sin röst.
Bör företag satsa ännu mer på innovation och kreativitet under en kris än i goda tider?
– En kris betyder i regel att du inte har så mycket pengar, att företaget inte är lika lönsamt som tidigare. Men initialt kostar idéer ingenting – de är bara tankar som kommuniceras. Vi kan uppmuntra dem utan att det för den skull innebär att man lägger tid och pengar på att utveckla dem, säger han och tillägger:
– Idéer kan också få ditt företag att bli mer effektivt. Jag tror att man på alla sätt som är möjliga bör uppmuntra sina medarbetare att söka efter förbättringspotential – som i slutändan kan innebära att företaget sparar pengar. Man kan kalla det för lösningsorienterad kreativitet. Kanske är det extra viktigt just i kristider.

Så upprätthåller ni en kreativ anda inom företaget i tuffa tider:

  1. Tänk långsiktigt! Fortsätt vara öppna inför nya idéer även om det är ett tufft läge ekonomiskt och emotionellt.
  2. Uppmuntra medarbetarnas idéer! Detta är värdefullt även om det inte går att genomföra idéerna i stunden.
  3. Motivera medarbetarna att jobba med kreativa lösningar eller förbättringar av redan existerande produkter eller tjänster!
  4. Var transparent! Upprätthåll en dialog på arbetsplatsen om hur den rådande situationen kan leda till att satsningar måste pausas inom vissa områden.
  5. Skapa ett system där idéer kan sparas inför framtiden! Ett exempel är att skapa ett Excel-ark eller en whiteboard-tavla med postit-lappar.

Källa: Stephan Schaefer