Vad värdesätter vi i vårt arbetsliv? I rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads globala undersökning Workmonitor har 35 000 personer i åldern 18-67 svarat på frågor om vad de vill ha hos en arbetsgivare.

Svaren visar bland annat att arbetsgivarens värderingar om miljö, mångfald och inkludering är mycket viktiga. Det är även anställningstrygghet, balans mellan jobb och fritid samt flexibla arbetstider. Men det finns skillnader mellan såväl åldersgrupper som olika länder.

Akavia Aspekt har pratat med Randstads HR-direktör Camilla Campelo om resultaten.

– Det finns några tydliga skillnader i svenskarnas inställning till arbete jämfört med övriga länder. En sådan är att vi i större utsträckning säger upp oss på grund av en dålig arbetsmiljö. 40 procent svenskar har lämnat en toxisk arbetsplats jämfört med 34 procent globalt. Det går helt i linje med att trevlig arbetsmiljö är väldigt viktigt för oss. Vi prioriterar att trivas och ha roligt på jobbet, vilket är ganska unikt för oss i Sverige.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

– En annan skillnad är att svenskarna i högre utsträckning har ägnat sig åt quiet quitting, eller tyst nedtrappning som det heter på svenska. Bland svenskar är andelen 38 procent jämfört med 31 procent globalt. Det är förmodligen kopplat till vår inställning till arbete överlag – jobbet är viktigt för oss men det är inte det viktigaste i livet generellt. I Sverige svarar 66 procent att arbetet är viktigt jämfört med 72 procent globalt.

– Vi är också mindre oroliga över att förlora våra jobb. Vi har en bra trygghet i Sverige med kollektivavtal och sociala skyddsnät så det finns inte samma oro som i många andra länder.

Vilka skillnader finns mellan yngre och äldre generationer?

– Överlag finns många likheter mellan de olika generationerna, men såklart också några skillnader. Undersökningen visar exempelvis att ju äldre arbetstagarna är, desto högre värderar man lön. Yngre generationer lägger däremot större vikt än de äldre vid arbetsgivarens värderingar om miljö, mångfald och inkludering. 70 procent av svenskarna uppger att arbetsgivarens värderingar är mycket viktiga, men i åldersgruppen 18-24 är andelen 78  procent.

– Jag tror att vi kommer se skillnad framöver, framför allt bland de yngre. Lön och förmåner kommer bli viktigare även för dem nu när det vardagliga livet påverkas allt mer, bland annat med högre matpriser. I dagsläget värderar den yngsta åldersgruppen anställningstrygghet lägre än övriga åldersgrupper, 83 procent jämfört med 90 procent. Men även här tror jag det kommer att ske en ökning beroende på vilken utveckling vi ser på arbetsmarknaden.

Hur tror du att det kommer se ut de närmaste åren?

– Jag tror inte att vikten av värderingar och balans kommer att minska, det har varit en tydlig trend länge. Men kanske kommer ett ökat behov av ekonomisk trygghet göra att man väljer att stanna kvar längre hos en arbetsgivare, även om den inte motsvarar de egna värderingarna. I andra undersökningar vi gör ser vi att färre är villiga att byta jobb i osäkra tider, det uppstår en inlåsningseffekt. Det kommer göra det ännu svårare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

– Samtidigt kan man bli mer benägen att byta jobb om det innebär en högre lön. Om man erbjuds en liten löneökning flyttar man inte på sig om man trivs, men skulle man få mycket mer betalt är det mer sannolikt att man väljer att flytta på sig.

Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare framöver?

– Som arbetsgivare är det viktigt att fortsätta motivera sina medarbetare, man behöver arbeta med arbetsmiljö och annat som är viktigt för dem. En förändring sedan pandemin är att många nu värderar flexibilitet högre. Allt från anställningsformer till var man ska arbeta och när. Att kunna erbjuda flexibilitet tror jag är centralt för att attrahera medarbetare.

Några av resultaten från Workmonitor

Svenskar om värderingar (t ex miljö, mångfald, inkludering): 

  • 70 % (77 % globalt) anser att arbetsgivarens värderingar och mål är viktigt.
  • 54 % (54 % globalt) skulle säga upp sig från ett jobb om de inte kände att de hörde hemma där.
  • 37 % (42 % globalt) skulle tacka nej till ett jobb om arbetsgivarens värderingar inte överensstämde med de egna.

Svenskar om jobbalans och trivsel:

  • 59 % (61 % globalt) skulle tacka nej till ett jobb som inte kan ge dem en bra balans mellan arbete och privatliv.
  • 52 % (48 % globalt) skulle säga upp sig om jobbet hindrade dem från att njuta av livet.
  • 40 % (34 % globalt) har sagt upp sig på grund av dålig arbetsmiljö.

Svenskar om anställningstrygghet:

  • 90 % (92 % globalt) anser att det är viktigt med anställningstrygghet.
  • 66 % (63 % globalt) skulle inte tacka ja till ett jobb som inte erbjöd anställningstrygghet.
  • 24 % (37 % globalt) är oroliga över att förlora sitt jobb.

Om Workmonitor
Undersökningen Workmonitor har genomförts sedan 2003, globalt sedan 2010. Den mäter vad arbetstagare på 34 olika marknader vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare.

I årets Workmonitor intervjuades totalt 35 000 anställda och arbetssökande i åldrarna 18-67 år. Av dessa var 1000 svenskar. Intervjuerna i Sverige genomfördes i oktober 2022 av Dynata.

Om Randstad
Randstad har närmare 600 000 anställda i 38 länder och är världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster.

Läs också: Arbetslivet påverkas av våra extrema värderingar

Läs också: Förnya jobbet med intraprenörskap

Läs också: Så bemästrar du kallpratet på jobbet