Att arbeta hemma innebär också att man öppnar upp hemmet för olika typer av jobbkontakter och att gränsen mellan hem och arbete kan bli luddig. Det innebär också att man öppnar upp sitt hem även för ovälkomna kommentarer. För problemen med sexuella trakasserier har inte minskat under pandemin. Istället har de blivit digitala och sker på distans.

En undersökning som tidningen Arbetsvärlden låtit Kantar Sifo ta fram, visar att 6 procent av de tillfrågade tjänstemännen i undersökning blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med arbetet under pandemin. Två tjänstemän av tre tycker inte att problemen med trakasserier har minskat, trots att de i betydligt högre grad har arbetat på distans.

Bland dem som utsatts för sexuella trakasserier uppger hälften att de skett digitalt. Bland kvinnor är förövaren i hälften av fallen en kollega. Bland utsatta män utgör kollegor en tredjedel av förövarna. Andra förövare är kunder eller extern kontakt följt av den utsattes chef.

Ensam när man drabbas digitalt

Så hur fungerar det att jobba hemifrån om man utsätts för sexuella trakasserier? Fredrik Bondestam, genusforskare vid Göteborgs universitet, är inte förvånad över att de sexuella trakasserierna fortsatt under pandemin. Effekten av problemen kan snarare förvärras i samband med distansarbete:

- Man är väsentligt mer ensam när man blir utsatt digitalt, säger han i en intervju i Arbetsvärlden. Detta eftersom det kollegiala stödet finns längre bort.

Andra problem han lyfter fram är att människor kan vara mer gränslösa när de interagerar på distans, och att sexuella trakasserier kan komma så fort och oväntat att det är svårt att förbereda sig på dem.

Fredrik Bondestam påminner  om att arbetsgivaren är ansvarig för att medarbetarna har en trygg arbetsmiljö, även när man arbetar på distans.

Linn Skau, förhandlare på fackförbundet Akavia, framhåller vikten av att arbetsgivare jobbar för att motverka och förebygga sexuella trakasserier.

– Det är lagkrav på att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att förhindra sexuella trakasserier genom aktiva åtgärder, och ha tydliga rutiner och riktlinjer mot sexuella trakasserier. En tydlig riktlinje, där man kraftfullt tar avstånd från dessa beteenden, väger tungt och kan användas i olika sammanhang för att bland annat jobba med kulturen på arbetsplatsen. Föreläsningar och värderingsövningar kan till exempel vara ett sätt att få bukt med en jargong som kan ha uppstått med tiden, säger hon.

Enligt diskrimineringslagen måste en arbetsgivare skyndsamt utreda och åtgärda fall av misstänkta sexuella trakasserier. Om en utredning ska göras diskret och med hänsyn till de inblandade parterna. Om utredningen visar att sexuella trakasserier har inträffat har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att dessa fortsätter.

Det kan vissa gånger handla om tillsägelse eller uppmaning, andra gånger om varning och omplacering, men också om uppsägning och avsked.

Läs också: Sexuella trakasserier på jobbet fördubblar risken för självmord

Läs också: ”Bör vara full transparens och partsinsyn under utredningen”

Läs också: Ingen synlig minskning av sexuella trakasserier