Under det senaste året har distansarbetet slagit igenom på bred front inom många verksamheter.

– Men även före pandemin var det många som åtminstone till viss del hade möjlighet att arbeta på distans. Grunden är dock att arbete ska ske på kontoret eller motsvarande om man inte kommer överens om något annat med sin arbetsgivare, säger Linn Skau.

Linn Skau– Arbete på distans bygger på frivillighet. En arbetsgivare kan alltså inte kräva att en anställd ska arbeta från sitt hem eller på distans. Under pandemin har det dock rått en extraordinär situation. Distansarbetet har till stor del byggt på restriktioner från myndigheter och inte på ett ”fritt” val av vare sig arbetstagare eller arbetsgivare. Överväger arbetsgivaren däremot att genomföra en organisatoriskt permanent förändring, till exempel att stänga ner ett kontor, så är det en arbetsrättslig fråga, vilket innebär att anställningsavtalen kan behöva omregleras.

Vad händer om myndigheter rekommenderar distansarbete men arbetsgivaren vill att personalen arbetar på kontoret?
– Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer om arbetstagarna ska arbeta från kontoret eller om de kan arbeta från hemmet, men i en sådan situation ska man försöka ha en dialog med sin arbetsgivare och undersöka vilka förutsättningar som finns. Samma sak gäller om arbetsgivaren vill att man ska arbeta hemifrån men man själv inte vill eller kan det, till exempel för att man bor trångt.

Kan jag kräva att min arbetsgivare köper eller lånar ut ett skrivbord och en bra kontorsstol till mig om jag ska arbeta hemifrån?
– Det som du kan kräva och har rätt till är det mest elementära för att du ska kunna utföra ditt arbete, till exempel en dator och en telefon, men självklart ska du ha en bra arbetsmiljö även hemma. Ett tips är att tala med din arbetsgivare om att låna hem datorskärm, tangentbord och kanske även en skrivbordsstol om hemarbetet blir långvarigt.

Behöver jag skatta för det?
– Inte om arbetsgivaren äger och lånar ut kontorsutrustningen, i alla fall om det är frågan om standardutrustning. Om du däremot får kontorsutrustningen uppstår en beskattningsbar förmån. Akavia anser att det för arbetsgivare bör vara möjligt att ge skatte-
fri ersättning till medarbetare för inköp av kontorsstol och annat som gör att de kan ha en väl utformad, funktionell och ergonomisk arbetsplats i hemmet. Under pandemin har arbetsgivare skattefritt kunnat ge sina medarbetare gåvor för upp till 2 000 kronor.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för sina arbetstagares arbetsmiljö oavsett om de arbetar på kontoret eller på distans, till exempel hemifrån. I lagen står det också att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Innebär det att min arbetsgivare har rätt att kontrollera hur min hemarbetsplats ser ut?
– Nej, en arbetsgivare kan inte tvinga sig in i ditt hem för att till exempel genomföra en skyddsrond. Arbetsgivaren ska dock systematiskt undersöka, riskbedöma och följa upp arbetsmiljön, vilket kan innebära en del praktiska svårigheter när personalen arbetar hemifrån.

Vad händer om jag blir skadad när jag arbetar hemma? Gäller arbetsskadeförsäkringen som om jag hade skadats på jobbet?

– I princip ja. I praktiken är det dock mer komplicerat vid distansarbete. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada eller inte är vilken anknytning skadan har till arbetet. En skada som inträffar på arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid anses normalt sett ha en självklar och stark anknytning till arbetet. Om du till exempel halkar och skadar dig på väg till kaffeautomaten på jobbet är det i normalfallet att betrakta som en arbetsskada.

– Ett skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada på kontoret, men till skillnad från vid arbete på arbetsplatsen krävs det att ett olycksfall i hemmet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Det skulle kunna innebära att en olycka liknande den som inträffade vid kaffeautomaten inte skulle bedömas som en arbetsskada om den inträffade i hemmet utan samband till utfört arbete.

– Det är ännu något oklart vad som gäller vid skador i samband med arbete i hemmet. Det behövs fler prejudikat, men utan tvekan är skyddet något sämre vid arbete i hemmet än på kontoret.

Arbetsmiljödoktorand Rachael Tripney Berglund vid Mälardalens universitet som forskar kring arbetsmiljö och distansarbete säger att distansarbete innebär en utmaning för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det ställer till exempel andra krav på chefer att leda på distans än att göra det på plats. Som chef behöver man arbeta ännu mer med att bygga en stark relation mellan sig själv och sina medarbetare, och dessutom avsätta och låta det ta tid. Det tar nämligen mer tid att leda på distans.

– I en undersökning som vi har gjort berättar en chef hur hen åker hem till sina medarbetare för att promenera med dem och prata om hur de har det, vad de behöver hjälp med och liknande.

Att tänka på vid arbete hemifrån

Kontrollera med ditt försäkringsbolag och din arbetsgivare vilket försäkringsskydd du har.

Ta raster. Det är lätt att bli sittande för länge framför datorn. Försök att ta lunchpromenader.

”Walk and talks” kan vara ett bra alternativ vid vissa typer av digitala möten.

Skilj på jobb och fritid. Stäng av datorn när arbetsdagen är slut.

Glöm inte din egen arbetsmiljö. Skaffa åtminstone en bra arbetsstol och gärna externt tangentbord, mus och skärm. Se till att du har bra belysning.

Undersök eventuella skatteeffekter om du planerar att arbeta på distans från ett annat land.

Läs också: Kombinera de nya digitala och fysiska mötena

Läs också: Bidrag till hemmakontor gav lägre sjukfrånvaro

Läs också: Konsten att ta rast när man jobbar hemifrån

Distansjobbets pris

Distansjobbets pris: Idéfattig, oengagerad och ensam

Drygt hälften av Akavias medlemmar anser att distansarbete har negativ betydelse för gemenskapen på deras arbetsplats. Nästan en lika stor andel menar att kreativitet och engagemang försämras vid distansarbete. Det visar en ny undersökning. Granskningen publicerades i januari 2022.

Distansarbetets fördelar och nackdelar

Så påverkas kulturen på jobbet av distansarbete

Organisatorisk arbetsmiljö – Distansjobb och kreativ förmåga

Så anpassar sig olika arbetsgivare till distansarbetet

Tänk på detta vid distansarbete