När pandemin slog till hade företaget, som är specialiserat på automatiserad marknadsföring, kontor i Stockholm och Örebro. Precis som på många andra arbetsplatser bestämdes det att de åtta medarbetarna av smittoskäl skulle arbeta hemifrån.

– Det gick mycket bra. Efter en tid valde vi att säga upp kontoret och satsa på att arbeta i helt virtuella team. Detta var dock på gång redan tidigare. Smittläget påskyndade utvecklingen, säger Kennet Båth.

Han berättar att företaget under pandemin inte bara avvecklade kontoren. Sedan i höstas har det inga anställda.

– Den sista slutade i oktober. Flera av mina tidigare anställda är
i dag i stället uppdragstagare med egna företag som fakturerar för de jobb som de utför.

– Vårt virtuella arbetssätt gör det möjligt för oss att rekrytera de personer som gör ett visst specifikt jobb bäst, oavsett var de befinner sig. Vi är inte längre begränsade till Örebro och Stockholm, vilket ger oss en stor flexibilitet. Vi har i dag ett nätverk av medarbetare i Sverige, men även runt om i världen. De arbetar dessutom inte bara med oss. Jag är övertygad att detta är framtidens modell.

Kennet Båth berättar att han fördelar sin tid mellan bostäder
i Sverige, Storbritannien och Spanien.
– Jag har framför allt digitala möten med medarbetare och kunder.

Har du aldrig fysiska möten?
– Jo. Då hyr jag konferensrum på stan eller så har jag möten ute hos kunderna. Medarbetare träffar jag ibland på ett fik eller annat ställe på stan.

Enligt Akavias biträdande förhandlingschef Ulrika Emteryd är det inte vanligt att företag säger upp medarbetare för att därefter använda dem som egenanställda. Hon tror heller inte att det kommer att bli det.

– Ur arbetsgivarens synvinkel känns det som en kortsiktig lösning. Hur behåller man till exempel kompetensen i företaget?
– För anställda innebär en sådan lösning ofta minskad trygghet. Som egenanställd måste man själv ordna försäkringsskydd, pensionsavsättningar, kompensutveckling, omställningslösningar och annat som ingår i kollektivavtal för anställda. Dessutom omfattas man inte av samma uppsägningsregler som anställda.

Under mer normala och icke pandemirelaterade omständigheter är det på revisions- och rådgivningsföretaget EY, med cirka 3 000 anställda runt om i Sverige, i stor utsträckning upp till de enskilda
medarbetarna att avgöra i vilken utsträckning de arbetar på distans, berättar Erik Månsson som är revisor och ordförande i den lokala Akaviaklubben. Detsamma gäller varifrån arbetet sker så länge det är inom Sverige.

– Det viktiga är att man kan fullfölja sina åtaganden och har möjlighet att vid behov ta sig till kontoret inom rimlig tid, säger Erik Månsson.
– Det är väldigt olika i vilken utsträckning enskilda medarbetare är inne på kontoret och hur mycket de arbetar hemifrån. Vad som är den bästa mixen beror på vilka arbetsuppgifter man har, men också hur den privata situationen ser ut. Jag tror att mer seniora medarbetar har lättare att själva lägga upp sitt arbete och arbeta på distans än yngre.

Hur påverkas sammanhållningen och kulturen av att många arbetar på distans?
– Det kan vara en utmaning. Jag tycker till exempel att det är svårt att få till ”fikaprat” och avslappande samtal när några är med fysiskt medan andra är med på distans. Det är lättare när alla är på plats eller när man stöter på någon spontant i korridoren. Det är dessutom svårt att spåna fritt på Teamsmöten om det är många deltagare, men de som jag arbetar med är inne tillräckligt mycket för att inte lagkänslan ska gå förlorad.

Skatteverkets förhandlingschef Daniel Berg berättar att verket arbetar med att försöka ”hitta en balans i det nya” och har tagit fram riktlinjer för distansarbete som började gälla under hösten. Riktlinjerna gäller under normalläge, det vill säga när det inte finns någon samhällsfarlig smitta att ta hänsyn till.
– Utgångspunkten är att medarbetaren arbetar på det kontor som hen är anställd på, men samtidigt finns det möjlighet att arbeta på distans, det vill säga från exempelvis bostaden eller, om det finns plats, på ett annat av våra kontor än där man är anställd. Vi ser dock en nytta i att medarbetarna är på sina arbetsplatser.

Daniel Berg berättar att säkerhetsskäl till viss del avgör vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.
– Vi har tekniska system och arbetsuppgifter som inte lämpar sig för distansarbete. Det gäller inte minst it-avdelningen. Vi har även sagt att vi inte ska ta med oss sekreta dokument in och ut från kontoren.

Läs också: ”Giggandet har fått en skjuts av pandemin”

Läs också: Så kan du hantera jobbiga känslor under covid-vintern

Läs också: Tillbaka till kontoret – här är reglerna som gäller

Distansjobbets pris

Distansjobbets pris: Idéfattig, oengagerad och ensam

Drygt hälften av Akavias medlemmar anser att distansarbete har negativ betydelse för gemenskapen på deras arbetsplats. Nästan en lika stor andel menar att kreativitet och engagemang försämras vid distansarbete. Det visar en ny undersökning. Granskningen publicerades i januari 2022.

Distansarbetets fördelar och nackdelar

Så påverkas kulturen på jobbet av distansarbete

Organisatorisk arbetsmiljö – Distansjobb och kreativ förmåga

Så anpassar sig olika arbetsgivare till distansarbetet

Tänk på detta vid distansarbete

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap