I dag är Johan Almstrand ordförande för Saco-S Akademikerförening nationellt och trivs utmärkt med uppdraget.

– Det första jag gjorde var att träffa ett lokalt kollektivavtal kring lönebildningsprocessen, säger han.

Under sina tio år som förtroendevald har han haft stor nytta av sin erfarenhet som chef. Att ha förståelse för båda sidor i en förhandling är en stor fördel.

– Och det är extremt kul att få vara med på högsta nivå där det händer så mycket. Jag sitter ju med i Skatteverkets styrelse och har därför mycket kontakt med verksledningen.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

De viktigaste uppgifterna han har som ordförande är att träffa kollektivavtal och att föra medlemmarnas talan.

– Det är ett stort ansvar. Medlemmarna har gett mig ett enormt förtroende att förvalta.

Bland de personalfrågor som myndigheten bör ta tag i tycker han att den skeva lönestrukturen väger tyngst. Om inget görs där kommer det att bli svårt att behålla medarbetare framöver.

– Man måste få lön efter kompetens, även om den är internt förvärvad.

Att nyanställda ibland har högre lön än de som ska lära upp dem skapar oönskade spänningar mellan medarbetare och påverkar verksamheten negativt.

Även om han för tio år sedan var trött på att vara chef kan han ibland sakna de befogenheter som följer med en sådan position.

– Det svåraste med mitt jobb är att leda utan att vara chef. Alla under mig är ju förtroendevalda och sitter på egna mandat, så jag har ingen arbetsledarrätt för dem. Det enda jag kan göra är att diskutera med dem.

Saco S arbetssätt på Skatteverket handlar till stor del om att bygga relationer med arbetsgivaren. Mycket bygger på tillit och förtroende, att söka dialog i stället för konfrontation.

Ibland händer det dock ändå att man kör fast:

– Vi har förhandlat om ett nytt arbetstidsavtal i tre år och kommer ingenstans. Som det ser ut nu kan frågan komma att avgöras i Arbetsdomstolen, men då krävs att en medlem först har farit illa och det vill vi förstås inte. Jag hoppas fortfarande att vi kan komma vidare på något annat sätt, säger Johan Almstrand.

Läs också: Så har han utvecklats i sitt yrkesliv genom fackliga förtroendeuppdrag

Läs också: Så startar du en lokal fackklubb

Läs också: Hon tar strid för kollegorna

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.