Att bilda en akademikerförening är relativt enkelt. Det svåra är att få medlemmarna på arbetsplatsen engagerade och inse fördelen med att ha lokalt förtroendevalda, och att förstå vilka frågor som enbart kan förhandlas lokalt ute på arbetsplatsen.

– Det blir framför allt lättare att samverka med arbetsgivaren i mjuka frågor, som återgången från distansarbete, eller att påverka vid en intern chefstillsättning, säger Eva Högberg, föreningsutvecklare på Akavia.

Hög personalomsättning, stress och att man jobbar för mycket är andra frågor där föreningen kan föra dialog.

– Många arbetsgivare hör av sig till oss med en önskan om lokal facklig närvaro. De ser fördelar med att kunna förhandla med representanter som kan de lokala förutsättningarna. Vid lönerevision kan en akademikerförening säkerställa att processen fungerar, hålla koll på vad som står i kollektivavtalet och se till att det sker en återkoppling om lön.

Eva Högberg– Återkopplingen är viktig eftersom lönen är ett kvitto på vad jag är värd för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att alla får en återkoppling på varför de fick den lön som de fick. Just brister i lönerevisionen triggar många att bilda föreningar, säger Eva Högberg.
Systerföretagen Familjens jurist och Juridik till alla startade en akademikerförening i januari i år och har 150 medlemmar i hela landet. Det började med en diskussion med arbetsgivaren om förändrad arbetstid som ledde till ett möte med en förhandlare från Akavia.

– Då fick vi frågan om varför vi inte hade en lokalförening. Vi höll med om att det var lite konstigt på en så stor arbetsplats. Efter mötet tillsatte vi en arbetsgrupp för att få ihop folk till en styrelse. Det var svårt, men till slut var vi fyra. Man måste vara minst tre i en styrelse, säger Emelie Lindström som blev föreningens ordförande och jobbar på kontoret i Karlstad.

Hon tycker inte att det har varit svårt, trots att hon inte har varit fackligt engagerad tidigare.

– Nej, det finns bra hjälp att få från Akavia med en grundutbildning på fyra halvdagar, kontaktperson och förhandlare som är duktiga på att hjälpa till. Det är en trygghet.

Under de månader föreningen har funnits har man haft styrelsemöten varannan vecka. Det första föreningsmötet ägde rum 13 maj och då kunde medlemmarna delta digitalt. På dagordningen stod lönerevision och arbetsmiljö. Under våren har man också hunnit med en mindre förhandling med arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren har varit väldigt positiv till att vi har bildat en förening. Bortsett från lite diskussioner om facklig tid har det gått bra hittills. Vi är en efterlängtad samtals- och förhandlingspart, säger Emelie Lindström.

Nu jobbar hon och styrelsen målmedvetet vidare.
– Att få till en förening som fungerar bra över tid är förstås ett självklart mål. Vi vill också vara ett naturligt stöd för våra medlemmar till exempel när det är dags för lönerevision.

Ett första steg för att skapa en stabilare förening är att fler engagerar sig.
– Vi behöver bli fler som delar på styrelsearbetet och bland annat få ett skyddsombud på plats. Om man är fler blir föreningen inte lika sårbar, säger Emelie Lindström.

Hennes tips till andra Akaviamedlemmar som saknar en akademikerförening men funderar på att starta en är att sluta fundera.

– Tänk inte så mycket, bara kör! Funderingar skapar ibland oro för allt möjligt som kan tänkas inträffa, men det mesta inträffar inte och om det händer något får man hjälp och stöttning. Allt kommer att bli bra.

Vill du också bilda en förening?
Hör av dig till Eva Högberg på Akavia. Hon hjälper dig att lägga upp en plan för processen. Hon deltar också vid informationsmöten där hon berättar och svarar på frågor. Det går också bra att kontakta Eva Högberg för ytterligare frågor.

Fördelar med en lokal­ facklig förening

  • En lokal akademikerförening ger medlemmar mer inflytande och större möjlighet att påverka.
  • Förhandlingar blir bättre om de sker lokalt där kunskapen om arbetsplatsen finns.
  • Lokala parter ger bättre tillämpning av kollektivavtal.
  • Förtroendemannalagen ger möjlighet att arbeta fackligt på betald arbetstid.

4 steg – så bildar ni en lokalförening

  1. Hitta. Inventera hur många på din arbetsplats som är medlemmar i ett Sacoförbund. Kolla också med arbetsgivaren om det finns kollektivavtal.
  2. Samla. Informera arbetsgivaren om era planer och håll sedan ett informationsmöte där ni fokuserar på fördelarna med en lokalförening.
  3. Bilda. Föreningen bildas vid ett konstituerande årsmöte. På www.akademikerforening.se finns mer information och dessutom mallar som behövs till årsmötet: kallelse, stadgar, dagordning och protokoll.
  4. Anmäl. När akademikerföreningen är bildad måste ni anmäla det till arbetsgivaren och till de Sacoförbund ni tillhör. Formulär finns på www.akademikerforening.se.

Läs också: Så byggde de en ny styrelse

Läs också: ”En bra dialog är a och o”

Läs också: Han leder Sveriges näst största akademikerförening