Det som händer bland akademikerna på Volvo Cars stannar inte innanför industriområdets staket. Som den näst största akademikerföreningen i landet påverkar man hela den fackliga scenen.
– Om vi gör något här får det ofta genomslag på många företag i Sverige, säger Fredric Lundkvist.
Han blev vald till ordförande i december 2021 efter att ha varit vice ordförande i två år. För Fredric Lundkvist är förtroendeuppdragen ett sätt att ge tillbaka:
– Jag vill utnyttja de kunskaper som jag har samlat på mig under yrkeslivet. Mycket i mitt arbetsliv har varit leveransorienterat. Nu är det mer relationsorienterat.

Fredric Lundkvist. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

I dag är Fredric Lundkvists arbetsdagar omväxlande. Från akuta ärenden om trakasserier eller fel lön till att applicera en hållbar omställningsprocess.
Omställningen innebär bland annat att hälften av alla bilar ska säljas på nätet och att alla bilar ska vara eldrivna 2030. Den påverkar förstås också i hög grad medarbetare.

– Där vill vi tillvarata kompetens hos människor som kan Volvo Cars. De kan behöva vidareutbildning eller utbildning till något helt nytt. Avgångsvederlag ska vara det sista alternativet, och det handlar faktiskt inte bara om omsorg, utan också om att det är svårt och dyrt att få tag på arbetskraft, säger Fredric Lundkvist.

Sedan två år tillbaka jobbar Akademikerföreningen med utskott där medlemmar kan påverka i dialog med arbetsgivaren. Utskotten jobbar frågor inom följande områden:

  1. Karriärutveckling, lön, pension och försäkring.
  2. Ledarskap och kultur.
  3. Opinion och samverkan.
  4. Arbetsmiljö.

– Varje höst bestämmer vi vilka frågor vi ska driva i utskotten kommande år. I år handlar det om ålderism, kompetensutveckling och rekryteringsprocesser. Jag tar också upp de här frågorna i mitt veckobrev som vi vet att företagsledningen läser och påverkas av, säger Fredric Lundkvist.

På frågan om varför akademiker ska jobba fackligt säger han:
– Akademiker är väldigt kloka. Låt oss använda den klokskapen till att skapa bra saker för medlemmar, medarbetare och företag.
Även ur ett mer egoistiskt perspektiv finns det saker att vinna:
– Om man är intresserad av människor är det en bra möjlighet att lära sig hantera folk i olika situationer. Det är förstås också så att ledningen ser vad du gör, vilket kan vara bra för din karriär.