Hon beskriver sig som en både engagerad och samhällsintresserad person. Då ligger det nära till hands att ta steget och vilja göra något själv – exempelvis genom att bli förtroendevald.

För Cecilia Jämsén Hultberg började den banan när hon arbetade på regeringskansliet. Hon fortsatte senare att arbeta fackligt på bland annat Försäkringskassan.

– Jag är stolt över att vara förtroendevald. Det ger mig en plattform där jag kan påverka genom att arbeta för bättre arbetsmiljö och bättre villkor, säger hon.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

När professionsföreningen för samhällsvetare inom Jusek bildades 2018 var Cecilia Jämsén Hultberg en av dem som deltog redan från början. Där var hon aktiv i ett par år.

– Det gav mig väldigt mycket. Som samhällsvetare har man ju ingen specifikt inriktad yrkesutbildning, utan är mer en generalist. Därför var det väldigt skönt att träffa andra samhällsvetare. Vi utbytte idéer och pratade om vår profession, och kunde också påverka.

De positiva erfarenheterna gör att hon gärna uppmanar andra att bli förtroendevalda.

– Det är viktigt att det finns människor som vill vara med och bevaka medlemmarnas intressen. Vi lagstiftar ju inte om löner och kollektivavtal i Sverige, utan det är något som parterna förhandlar fram. Vi är en viktig resurs som kan bidra med konstruktiva förslag. Tillsammans kan vi skapa bättre verksamheter.

En annan viktig uppgift är att lyfta fram akademikergrupperna.

– I min roll ingår att lyfta fram akademikernas betydelse för verksamhetens mål, resultat och utveckling. Kommunal sektor är akademikertät och kommer att fortsätta vara det.

På Jönköpings kommun deltar Cecilia Jämsén Hultberg – vid sidan av jobbet som koordinator – i samverkan och förhandlingar med arbetsgivaren. Hon arbetar också med medlemskontakter, och valdes i slutet av augusti till skyddsombud.

Under Akademikerveckan i september dukade Akavia tillsammans med Sveriges Ingenjörer upp ett bord i kommunens lokaler och informerade om sina verksamheter. Just samarbete med ett annat förbund kan bli nästa steg för Akavia på Jönköpings kommun.

– I somras hade vi ett förutsättningslöst möte med andra Saco-förbund och nu undersöker vi förutsättningarna. Under hösten kommer vi att boka ett uppföljande möte.

Läs också: Så startar du en lokal fackklubb

Läs också: Hon brinner för att hjälpa kollegor och för att påverka arbetsplatsen

Läs också: Så har han utvecklats i sitt yrkesliv genom fackliga förtroendeuppdrag

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.