Tamim Alameddine arbetar heltid som bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region Stockholm. I år blev han också nationell ordförande för akademikerföreningen på Hyresgästföreningen.

– Jag kan inte ståta med flera års fackligt engagemang, men jag kommer in med nytt blod, säger han.

Tamim Alameddine har alltid varit aktiv i olika ideella föreningar, både politiska och ungdomsorganisationer, men nu står det fackliga arbetet i fokus.

– Jag tror att det inte bara är viktigt att söka upp nya medlemmar utan också att öppna en dörr, säger han och förklarar att det lätt stannar vid en introduktion.

Själv upplevde han att det var svårt att orientera sig in i det fackliga arbetet.
– Jag kunde inte se hur jag skulle få utlopp för mitt engagemang, hur jag skulle kanalisera mitt intresse, och hade svårt att få en fot in i facket.

Läs också:  Handelsbankens lokalförening värnar om dialogen med ledningen

Han tror att det fackliga arbetet måste gå vidare och mer intensivt öppna fler vägar in för att attrahera och locka nya medlemmar till aktivt fackligt engagemang.

– Jag tror att vi måste bjuda in till möjligheten för medlemmar att få göra punktinsatser som de är intresserade av, säger han och fortsätter:
– Alla behöver inte sitta i styrelsen och fatta beslut, man kan göra en insats här och nu och gå vidare.

Tamim Alameddines fackliga karriär har bara startat, men han har alltid varit fackligt ansluten och inte tagit rättigheter på jobbet för givet. 
– Mina föräldrar har rötter i Libanon och det tror jag har format mig och mitt synsätt.

Han säger att rättigheter i arbetslivet som rättvisa löner, rimliga arbetstider, medbestämmandelagen (MBL), förtroendemannalagen (FML) och kollektivavtal ofta tas för givna.
– Men det är den svenska modellen som har sett till att vi har allt det här och i Sverige har vi möjlighet att engagera oss på lika villkor oavsett utbildning och bakgrund. Det är fantastiskt värdefullt.

Läs också: Den svenska modellen satt under press

I akademikerföreningen fokuserar Tamim Alameddine nu främst på hur de ska växa som facklig part i organisationen och hur de ska få med alla akademiker som jobbar inom Hyresgästföreningen.

– Vi vill organisera alla akademiker helt enkelt och lyssna in vad våra medlemmar prioriterar.

Tidigare i somras skickade föreningen ut brev till alla medlemmar och frågade vad de tycker är viktigt.

– Där har vi fått in en mängd förslag och tittar nu bland annat på hur vi kan få det nya flexibla arbetslivet att fungera i vår organisation, säger han. 

Läs också:  Det går bra att engagera sig fackligt på distans

Tamim Alameddine
Yrke: Nationell ordförande för Sacoföreningen
på Hyresgästföreningen.
Utbildning: Statsvetare på Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.