Vid sjukskrivning kan du säga nej till samtal om din tjänst. Målet är alltid att du ska tillbaka till samma tjänst, men med bättre förutsättningar.  

Fråga: Hej, jag är idag enhetschef i en kommun. Sedan en månad tillbaka är jag sjukskriven på 100 procent. Sjukskrivningen är delvis relaterad till mitt arbete som chef. Jag har ett läkarintyg som löper en månad i taget men min läkare säger att jag troligtvis kommer att bli sjukskriven ett tag till.

Nu har min chef börjat kontaktat mig för att prata om jag verkligen vill vara kvar som chef. Jag upplever det som svårt att ha dessa samtal nu då jag fortfarande är under medicinsk rehabilitering.

Min chef menar att mina medarbetares arbetsmiljö måste tas om hand och att de mår dåligt av att inte ha en permanent chefslösning. Måste jag prata med min chef om dessa frågor just nu? Hur ska jag tänka och är mitt chefsjobb i fara? 

Svar: Tack för att du kontaktar Akavia. I din situation är det viktigt att komma ihåg att du som chef har rätt till rehabilitering som vilken annan anställd som helst.

Anna WestlingEn rehabilitering som ska ha fokus på din återgång till arbete i din chefstjänst. Din chef får lösa din frånvaro genom att tillsätta en tf chef för dina medarbetare för att på så sätt säkerställa dina medarbetares arbetsmiljö.

Det är lätt att blanda in andra aspekter när en chef blir sjuk men fokus ska vara på din rehabilitering, både den medicinska och den arbetsrelaterade rehabiliteringen. Din arbetsgivare behöver upprätta en rehabiliteringsplan om det finns anledning att anta att du kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar, detta redan vid dag 30. Planen ska vara en plan för hur du ska komma tillbaka i arbete som chef.

Denna rehabiliteringsplan justeras allt eftersom men du behöver inte nu prata om hur du tänker om din framtid och din chefsroll. Om din arbetsgivare ändå skulle påbörja en process kring omplacering ska du omedelbart kontakta Akavias chefsrådgivning.

Detta gäller även om du behöver stöd i samband med rehabiliteringen eller i övrigt behöver bolla din situation.

Läs också: Vilket ansvar har jag för sjukskriven medarbetare?

Läs också: Jag har för mycket att göra – hur löser jag det?

Läs också: Måste jag förhandla om min egen tjänst?

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats