Hösten 2021 uppgav 68 procent bland medlemmarna i Arbetsgivarverket, arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare, att de haft brist på lämpliga sökande. Det var en klar ökning jämfört med året innan, då andelen låg på 44 procent. Allra störst brist fanns inom it och systemutveckling, men det var även många av de statliga arbetsgivarna som saknade sökande till juristtjänster.

– Det finns helt klart en kompetensbrist inom offentlig sektor, men det gäller även många privata arbetsgivare. It-medarbetare och jurister efterfrågas på många håll, precis som spetskompetens inom andra områden. Det är många som söker efter samma sorts profil, säger Petra Pettersson, Branch Manager på Randstad.

Läs också: Bäst lön för samhällsvetare i offentlig sektor

Hon konstaterar att det ändå finns en hel del kandidater som söker sig från privat till offentlig sektor, även om hon också stöter på fördomar om att de offentliga arbetsgivarna kan vara ”mossiga”.

– Den främsta utmaningen för offentliga sektorn ligger nog just nu i att locka de unga talangerna, och få dem att släppa dessa fördomar. För bland nyexaminerade är det helt klart fler som lockas av det privata näringslivet.

Detta bekräftas åtminstone delvis i olika kartläggningar av vilka som är de mest attraktiva arbetsplatserna i Sverige. I exempelvis Universums senaste undersökning bland olika studentkategorier är den offentliga sektorn enbart representerad av Säkerhetspolisen bland it-studenternas topp-tio-placeringar. Bland juridikstudenter är det däremot gott om offentliga arbetsgivare i toppskiktet.

Och bland redan yrkesverksamma förekommer det alltså att man vill ta steget över till det offentliga.

Petra Pettersson

– Enligt vår erfarenhet är en vanlig anledning att man vill bidra till samhället på något sätt eller känna att man är med och påverkar utvecklingen. Det kan vara lättare att hitta en roll där syftet ligger närmre ens värderingar och engagemang inom offentlig sektor, säger Petra Pettersson.

En annan faktor som är viktig för många är att de känner en större trygghet i att ha en arbetsgivare inom det offentliga.

Läs också: Samhällsvetare - så blir drömjobbet ditt

– Även om det finns olika typer av osäkerhet även där, så kan det mycket väl upplevas att det är en mer stabil och trygg tjänst som inte är lika konjunkturkänslig som ett arbete i det privata näringslivet.

Stora möjligheter att utvecklas inom offentlig och kommunal sektor

Denna upplevelse är många gånger välgrundad, eftersom arbetsgivarna inom exempelvis stat eller kommun så gott som uteslutande har kollektivavtal. Det kan innebära såväl regleringar för hur arbetsgivaren får agera som bra villkor för semester och tjänstepension.

– Dessutom ska man vara medveten om att det finns stora möjligheter att utvecklas och få mer kvalificerade tjänster inom den offentliga sektorn. Det går att göra karriär där, likväl som i det privata näringslivet. 

Något som kan upplevas som en skillnad för den som går från en privat arbetsgivare, åtminstone om man har varit på en mindre arbetsplats, är att beslutsvägarna ser lite annorlunda ut.

– Det är egentligen inga konstigheter, och det är tydliga beslutsvägar, men man behöver ha en förståelse för att det finns en politisk styrning som kan medföra en viss komplexitet. Men det är å andra sidan rätt likt hur det fungerar i större privata bolag; där vänder man inte heller verksamheten hur lätt som helst, säger Petra Pettersson.

Läs också: Stabila branscher i svajjig konjunktur

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning