Att gå vidare till ett nytt jobb är ett glädjeämne för många. Och även om tankarna redan är hos den nya arbetsgivaren gäller det att sköta uppsägningen på rätt sätt. Vi frågar Akavias rådgivare/förhandlare Camilla Bång Berg efter tips och hur du undviker att göra fel.

Säga upp sig utan nytt jobb.

Som grundregel nämns ofta att man först ska ha skrivit på det nya anställningsavtalet innan man säger upp sig. Håller du med?  

– Ja, en ny anställning ska säkras först. Se till att få ett skriftligt anställningsavtal med samtliga avtalade villkor, undertecknat av dig och din nya arbetsgivare.

Camilla Bång Berg är specialist på ledarskasfrågor, hon är förhandlare och rådgivare på Akavia.

Behöver man säga upp sig skrifligt? 

– Även om du först berättar för din chef att du säger upp dig, bör du göra din uppsägning skriftligen. Det är dessutom ett krav i många kollektivavtal och ditt bevis för att uppsägning skett.

Läs också: Här finns jobben år 2026

– Ange i ditt uppsägningsbesked att du säger upp dig, vilken dag detta sker och din sista anställningsdag. Lämna den till arbetsgivaren och se till att få en signatur som bekräftelse på att han/hon mottagit uppsägningen och överenskommen sista anställningsdag.

– Ibland finns utestående frågor som behöver regleras i samband med uppsägningen, t.ex. utbetalning av bonus. Då bör du be om skriftlig bekräftelse över slutregleringen.

Vad gäller för uppsägningstid?

– För en fast tjänst, så kallad tillsvidareanställning, gäller enligt lagen om anställningsskydd, LAS, en månads uppsägningstid för dig som arbetstagare. En anställning som gäller för viss bestämd tid är som huvudregel inte uppsägningsbar om ni inte avtalat om det eller om kollektivavtal säger annat. Din egen uppsägningstid kan vara längre om kollektivavtal gäller på arbetsplatsen eller om du och din arbetsgivare har kommit överens om en längre uppsägningstid i ditt enskilda anställningsavtal. Ta fram ditt anställningsavtal och kontrollera med eventuellt tillämpligt kollektivavtal. Längden på uppsägningstiden beror i första hand på hur länge du har arbetat, ibland på ålder. De flesta avtal kan du hitta på Akavias hemsida, men kontakta annars vår medlemsjour för närmare svar.

– I samband med din uppsägning kan du och din arbetsgivare komma överens om att förkorta uppsägningstiden. Se till att få sådan överenskommelse skriftligt.

Läs också: Att göra karriär handlar inte bara om att bli chef

Gäller arbetsplikt även under uppsägningstiden? 

– Ja, under uppsägningstid gäller arbetsplikt som vanligt, om ni inte kommit överens om annat (se då till att få sådan överenskommelse skriftligt, att du är arbetsbefriad med lön till exempel). Om den enskilde inte håller detta har arbetsgivaren rätt att kräva skadestånd. Skadeståndet är i många kollektivavtal bestämt till motsvarande uppsägningslön, men annars har arbetsgivaren rätt att kräva ersättning för exempelvis ekonomiska förluster och kostnad för en ersättare.

Kan man gå på semester under uppsägningstid?

– Det är ganska vanligt att man tror att man har rätt att ta ut semester och att kunna gå till ny arbetsgivare samtidigt som uppsägningstiden löper. Men arbetsgivaren har sista ordet vad gäller förläggning av semestern med hänsyn till verksamheten och avlämning av arbetsuppgifter.

Läs också: Måste jag gå med på provanställning?

Vad i anställningsavtalet påverkar eventuell semester?

Så länge man lyder under uppsägningstid gäller den s k lojalitetsplikten inom ramen för anställningen. Detta innebär bland annat att du måste ha arbetsgivarens uttryckliga godkännande för att kunna bedriva annan verksamhet så länge anställningen består.

Vilket är ditt bästa tips vid uppsägning? 

– Även om anställningen ska upphöra och fokus är framåt och nästa anställning, är det viktigt för framtiden att bibehålla relationer och kontakter. Att avsluta snyggt och lämna sina nya kontaktuppgifter till kollegorna gynnar ett värdefullt nätverk och framtida referenser.

– Passa på att be om ett tjänstgöringsbetyg med omdömen från närmaste chef i god tid innan anställningen upphör. Betyget kan annars vara en sak som riskerar falla i glömska och blir svårare att be om långt senare då kanske chefen också flyttat på sig.

Läs också: Kan man ha bättre villkor än vad kollektivavtalet ger?

Hur ligger till med trygghetsförsäkringar om man hunnit lämna det gamla jobbet men ännu inte hunnit påbörja det nya?  

– Om det blir ett glapp innan du börjar nytt arbete är det viktigt att se till att säkra en bibehållen SGI, sjukpenninggrundande inkomst, eller någon annan ersättning från myndighet som du uppbär. Det gör du genom att skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen första arbetslösa vardag.

– Ofta handlar det ju om en kortare lucka innan ny anställning, men det är viktigt att känna till att man vid egen uppsägning som huvudregel inte får ersättning från a-kassan, AEA, förrän efter 10 veckor ( s k avstängning med extra karens, då inte heller inkomstförsäkringen gäller).

– Skulle du drabbas av sjukdom efter att anställningen upphört och du haft trygghetsavtal såsom ITP, ger systemet ett efterskydd i tre månader. Kolla gärna upp ditt totala försäkringsskydd inför avslut av din anställning för att se vilka försäkringar du eventuellt kan fortsätta med eller behöver komplettera upp med i ny anställning eller privat.

Läs också: Då vågar du skriva på avtalet

Den här texten har tidigare publicerats i Civilekonomen den 26 augusti 2015 och skrevs av Torbjörn Askman.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.