Du har en chefsposition, men har din chef rätt att delegera arbetsmiljöansvaret till dig? Akavias förhandlare/rådgivare Per Fyhr svarar på en medlemsfråga.

Fråga: Jag har en chefsposition, men har inte haft ett formellt arbetsmiljöansvar hittills. Nu vill min chef ändra på detta och lägga ansvaret för arbetsmiljön på mig. Får hen verkligen göra så?

Svar: Det är arbetsgivaren som ytterst ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I praktiken innehar ledningen detta ansvar. De i sin tur har också möjlighet att delegera detta ansvar. Den högsta ledning har dock alltid kvar en skyldighet att fortlöpande bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar. 

Läs också: Får arbetsgivaren plötsligt ändra min arbetsroll?

Pär FyhrViktigt att känna till är Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och regleringen ”uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.”Stadgas även att ”arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs.” Uppgiftsfördelningen innebär inte att du automatiskt blir straffad vid t ex en arbetsplatsolycka. Detta ansvar fastställs av domstol i efterhand.  Det innebär att det blir ett ja på frågan om din chef har rätt att delegera arbetsmiljöansvar till dig.  

Läs också: Välja mellan två jobberbjudanden?

Den här texten  publicerades i Civilekonomen den 5 mars 2020 och skrevs av Per Fyhr.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.