En medlem funderar över nästa steg i karriären efter att ha två olika jobberbjudanden att välja mellan. Karriärcoachen ger tips.

Fråga: Jag har lyckan att ha blivit erbjuden två olika tjänster. Det är roliga jobb båda två, men hur ska jag välja det ena före det andra utan att den arbetsgivare jag väljer bort ska ”svartmåla mig” så jag aldrig kan få jobb hos dem i framtiden?

Svar: Grattis till att du fått jobb och dessutom till två olika tjänster. Du skriver att det är roliga jobb båda två, men det viktigaste är nu att du gör en bra bedömning och utvärdering på vilken tjänst som är mest intressant för dig, och vilket av de här två som verkligen är det optimala jobbet. 

Läs också: Seniorens bästa tips för att få nytt jobb

Det finns många olika parametrar som kan avgöra vad som är mest fördelaktig när det gäller till exempel karriärvägar, löneutveckling, vidareutbildning, arbetstider, chefskap och konkreta arbetsuppgifter. Gå verkligen igenom och gör en ordentlig analys av alla de punkter som är relevanta för dig personligen, så det blir mer tydligt vilket jobb du verkligen ska välja. 

Utgå från hela din livssituation och titta även på saker som har betydelse under några år framöver. Fundera också på hur du tror att företagen kommer att utvecklas, och vad som då är mest gynnsamt för dig samt din blivande position. 

Läs också: Kolla jobbavtalet innan du tackar ja

När du kommit fram till ett beslut så borde du även fått fram bra argument för varför du väljer det ena framför det andra. Dessa argument, eller orsaker, är det som du ska ta upp med arbetsgivarna så att de förstår varför du gör det val du gör. Kanske någon av dem till och med kan tänka sig att ändra i något av villkoren så att det blir lättare för dig att avgöra vad som blir det bästa jobbet? 

Den arbetsgivare du sedan väljer bort, kommer därmed ha en större förståelse för ditt val och du kommer att ha bra argument och känna dig säker på vad du vill. Tacka så klart för erbjudandet och tala om att du fick ett mycket bra intryck av dem och att du gärna håller kontakt. Lycka till!

Läs också: Egenskaperna som de attraktivaste arbetsgivarna söker

Den här texten har tidigare publicerats i tidningen Civilekonomen den  och skrevs av Viveka Andersson.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.