Här svarar en av Akavias förhandlare/rådgivare Caroline Lindeberg på en medlemsfråga.

Fråga: På min arbetsplats finns det inga arbetsbeskrivningar. Finns det någon lagtext eller dylikt som säger att det ska finnas?

Svar: Nej, det finns ingen lagtext som säger att det ska finnas arbetsbeskrivningar. Detta är mer av en praxis på arbetsmarknaden och kloka arbetsgivare upprättar arbetsbeskrivningar för att det ska vara tydligt vad som ingår i respektive tjänst. 

Caroline Lindeberg

Arbetsbeskrivningen är ett komplement till din titel då det inte finns någon nationell standard för vad vanliga titlar som exempelvis controller, ekonomichef eller marknadsansvarig innehåller. Om det saknas arbetsbeskrivning för din tjänst på din arbetsplats ska du givetvis prata med din arbetsgivare om att du önskar att ni upprättar en sådan för dig. 

Läs också: Är du övervakad på jobbet?

Du kan hjälpa din chef framåt genom att själv skriva ner vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden du har i organisationen. 

Arbetsbeskrivningen är ett viktigt stöd i såväl lönerevisionen som vid en eventuell omorganisation eller om det skulle adderas uppgifter i din tjänst som du funderar över om de är förenliga med din roll i bolaget. 

Texten publicerades i Civilekonomen den och är skriven av Caroline Lindeberg.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.